You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. TCC
  3. Ekstremno ispitivanje

Ekstremno ispitivanje

Ovdje, u poduzeću ifm, želimo da se možete pouzdati u svoje instrumente za mjerenje temperature u mjeri u kojoj se mi možemo pouzdati u svoje. Svaki senzor TCC ispituje se na način na koji se „premašuju standardi” kako bismo bili sigurni da proizvodimo najstabilniji, najpouzdaniji i najprecizniji proizvod za mjerenje temperature dostupan na tržištu u današnje vrijeme. Tijekom razvoja ovog proizvoda, naši inženjeri definirali su primarne uzroke odstupanja i kvara te su, u našem laboratoriju za ispitivanje X-treme, ispitali naše proizvode i one triju drugih vodećih proizvođača. Pregledajte rezultate i sami.

Utjecaj toplinskog udara na odstupanje i vijek trajanja senzora

Postupci CIP-a (čišćenje bez rastavljanja) ubrajaju se među najgrublje postupke kojima su instrumenti izloženi. Neprekidno izmjenjivanje ciklusa visokih i niskih temperatura može u kratkom vremenu dovesti do zamora elektroničkih sastavnica te stoga i do odstupanja i kvara. Svaki ciklus CIP-a potencijalni je uzrok odstupanja.

U našim komorama za toplinski udar simuliramo CIP. Instrumenti se potpuno urone u spremnik s tekućinom temperature od - 15 °C na 10 minuta, a zatim se smjesta prenose (< 10 sekundi) u drugi spremnik, s tekućinom temperature od 140 °C. Ispitujemo je li došlo do odstupanja nakon svakih 50 ciklusa, pri izmjerenoj temperaturi od 123 °C.

Grafikon prikazuje rezultate za svakog od proizvođača. Posljednje prikazano mjerenje za proizvođače B i C jest točka gdje je se svakoj od jedinica prijavio kvar. Napominje se da se za proizvođača A nisu prikazali podatci jer se njegovim proizvodima kvar prijavio nakon dvaju toplinskih ciklusa. Mjerenja TCC-a odstupala su za < 0,2 °C te se kvar nije prijavio ni nakon 1000 ciklusa, nakon kojih smo obustavili ispitivanje.

Utjecaj brzine protoka na snagu zavarenog spoja

Poduzeće ifm ispituje otpor na kvar uslijed zamora zbog mehaničkih sila savijanja koje uzrokuje brzina protoka i vodni udar. Ispitivanje simulira sile unutar cijevi i mjeri zamornu čvrstoću laserski zavarenog spoja priključka postupka i cijevi sonde. Većina proizvođača ovaj zavareni spoj prepoznaje kao slabu točku.

S obzirom na to da ne možemo jamčiti orijentaciju sklopa prilikom postavljanja, ispitujemo silu cikličkog protoka preko cijelog zavarenog spoja, povlačeći u svim smjerovima. Simulacijom se ilustrira naprezanje zavarenog spoja tijekom izlaganja najslabije točke cikličkoj sili – preklapanja zrnaca za varenje. Crvena boja označava najveće naprezanje primijenjeno na zavareni spoj.

Za ispitivanje snage zavarenog spoja u ispitivanju X-treme, zahvatimo sondu/priključni sklop i zaokrenemo ga primjenjujući silu od 50 lbf (5,65 Nm) na sklop dok spoj ne pukne. Vjerujemo da ovim ekstremnim ispitivanjem sklop u dostatnoj mjeri podliježe uvjetima najgoreg mogućeg slučaja. Ispitali smo 3 primjerka svakoga od proizvođača sondom dužine 50 mm.