You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. TCC
  2. Integrirani radni učinak

Integrirani izmjereni radni učinak

Ovdje, u poduzeću ifm, želimo da se možete pouzdati u svoje instrumente za mjerenje temperature u mjeri u kojoj se mi možemo pouzdati u svoje. Pomno ispitujemo svaki senzor TCC kako bismo bili sigurni da proizvodimo najstabilniji, najpouzdaniji i najprecizniji proizvod za mjerenje temperature dostupan na tržištu u današnje vrijeme.

Laboratoriju za kalibraciju poduzeća ifm A2LA dodijelio je akreditaciju međunarodnog standarda ISO 17025, najstrožeg standarda kvalitete u industrijskom sektoru za mjerenje. Oprema kojom se služi u laboratoriju može se pratiti standardima NIST te se kopirati na našu proizvodnu liniju. U laboratoriju za kalibraciju ispitali smo integrirani radni učinak u usporedbi sa specifikacijama podatkovne tablice za liniju proizvoda TCC, a kako bismo osigurali preciznost i pouzdanost u naše proizvode. Izvedbu TCC-a zatim uspoređujemo s proizvodima triju drugih vodećih proizvođača.

Integrirana izmjerena preciznost

Postavili smo 15 novih instrumenata svakog od proizvođača, bez opterećenja, u našu opremu za ispitivanje pri 5 temperaturama: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C i 123 °C. Svaka točka na grafikonu naznačuje točku podatka, a vodoravne crte naznačuju specifikacije koje su proizvođači naveli u svojim podatkovnim tablicama. Vrlo malo odstupanje TCC-a naznačuje visok stupanj preciznog nadzora tijekom našeg postupka proizvodnje.

Integrirana izmjerena ponovljivost

Ponovljivost je indikator u kolikoj je mjeri očitanje mjerenja senzora pouzdano u bilo kojem trenutku. Ovdje je predstavljeno kao razlika prosječne preciznosti svih primjeraka i pojedinačnih mjerenja. Ponovljivost TCC-a niža je od 0,015 °C, stoga možete biti sigurni da će instrument iznova biti u mogućnosti ponoviti mjerenja.

Utjecaj temperature okoline na integriranu preciznost

Promjene u temperaturi okoline mogu dovesti do odstupanja elektronike senzora, čime se može utjecati na preciznost izmjerene vrijednosti. U idealnim okolnostima, temperatura okoline ne bi trebala utjecati na preciznost izmjerene vrijednosti. Proizvođači naznačuju dopustivo odstupanje uslijed povećanja ili smanjenja temperature okoline. Ovu specifikaciju nazivamo „temperaturnim koeficijentom”, ali drugi proizvođači možda će upotrijebiti drugačije nazivlje.

Kako bi se ispitao utjecaj temperature okoline, element RTD u vršku zamjenjujemo nepokretnim otpornikom, simulirajući stabilnu temperaturu postupka. Senzori se zatim postavljaju u toplinsku komoru te se izlažu temperaturama okoline od - 50 °C, 25 °C i 85 °C, kako bi se izmjerila varijacija temperature postupka. Svaka točka predstavlja izmjerenu točku, a vodoravne trake naznačuju specifikacije objavljene u podatkovnim tablicama.