You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
 1. TCC
 2. Ponovno otkrivanje postupka kalibracije

Ponovno otkrivanje postupka kalibracije

Što ako biste mogli eliminirati rizik za kvalitetu proizvoda prouzrokovan neispravnim mjerenjem temperature postupka između ciklusa kalibracije?
„Tehnologija za provjeru kalibracije” poduzeća ifm omogućuje neprekidni nadzor preciznosti instrumenta i nepouzdanosti mjerenja u stvarnom vremenu. Velika, svijetla kupola LED smjesta pruža signal o bilo kojem odstupanju od tolerancije koju je naznačio korisnik.

Što ako vaš instrument za mjerenje temperature može smanjiti ukupni trošak vlasništva?
Početna kupovna cijena instrumenta općenito je samo mali postotak ukupnog troška jednadžbe vlasništva.

Troškovi senzora/prilagodnika/postavljanja Ciklus kalibracije 4 puta godišnje (250 $ po senzoru)
Početna kalibracija od 180 $ po senzoru Ciklus kalibracije 2 puta godišnje (250 $ po senzoru)

Tehnologija „Provjere kalibracije” poduzeća ifm automatizira ručne periodične provjere kalibracije. Eliminacijom pogrešaka tijekom ručnog mjerenja i ručnog zapisivanja vrijednosti jamčite precizne zapise, uz vremensku oznaku.

Uobičajeni ciklus periodične provjere kalibracije

 1. Postavite: Nužno je postaviti dvije identične jedinice jednu pored druge. U uobičajenim okolnostima pomak podjednako utječe na obje jedinice
 2. Uklonite: Jedinicu povremeno uklonite iz pogona. Učestalost ovisi o obradi kvalitete svakog korisnika
 3. Provjerite: Provjerite kalibraciju jedinice s obzirom na poznati standard. Ovo na licu mjesta provodi korisnik ili laboratoriji treće strane
 4. Ručno potvrdite: Potvrdite rezultate
 5. Ručno evidentirajte: Zapišite rezultate
 6. Ponovno postavite: Ponovno postavite jedinicu

Automatizirana neprekidna provjera kalibracije uz IO-Link

 1. Postavite: Jedan TCC preuzima ulogu dvaju standardnih odašiljača
 2. Mjerenje: Izmjerena vrijednost obrade šalje se na PLC putem IO-Linka na provjeru postupka
 3. Automatski evidentirajte: Putem priključka IoT-a, evidentirajte izmjerene vrijednosti za PT i NTC
 4. Automatski provjerite: Automatski provjerite evidentirane vrijednosti da nije došlo do pomaka
 5. Nastavite: Ovaj ciklus potvrde nastavlja se bez potrebe za uklanjanjem TCC-a iz pogona