You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. TCC
  2. Slučajevi upotrebe

Slučajevi upotrebe

Nadzor sterilizacije parom i CIP-a

Odjel za kontrolu kvalitete europskoga proizvođača mliječnih proizvoda uočili su nekoliko kritičnih kontrolnih točaka u kojima su se instrumenti za mjerenje temperature kvarili uslijed prekomjerne vibracije (g-sile): sterilizacija cjevovoda parom između koraka postupka i CIP spremnika za zrenje.

Sterilizacija parom

Temperatura pare kreće se u rasponu 80... 140 °C, a TCC nadzire ovaj raspon kako bi se osigurala sigurna sterilizacija. Korisnik je želio postaviti mjernu točku za temperaturu vrlo blizu injektora pare. Zbog svojeg smještaja, instrumenti su se podvrgnuli vrlo visokoj vibraciji. Razina vibracije prije nije bila poznata, ali uz pomoć opreme za nadzor vibracije poduzeća ifm, izmjerili su skokove i do 360 g! S obzirom na to da je TCC osmišljen za izdržavanje uvjeta visokih razina udara i vibracija, pri ovakvoj primjeni radio je bez pogreške.

Sustav CIP-a

Cijevi i spremnici čiste se lužinama i kiselinama, služeći se ciklusima zagrijavanja i hlađenja. Toplinski udar često je uzrok kvara instrumenata. Međutim, TCC izdržava toplinski udar bez utjecaja na preciznost ili točnost mjerenja.

Pasterizacija sira

Vodeći proizvođač proizvoda od pasteriziranog sira opremu upotrebljava za kuhanje i razdjelu proizvoda. Održavanje određene ključne temperature nužno je za valjano provođenje pasterizacije. Njihovi postupci zahtijevaju tjednu provjeru instrumenata za mjerenje temperature, za kalibriranu preciznost. U jednom je trenutku ljudska pogreška prouzrokovala popriličan gubitak proizvoda i njegovo povlačenje na nacionalnoj razini.

TCC pruža jedinstveno rješenje primjenom dvojnih elemenata za mjerenje temperature. Kada se upotrebljava uz master IO-Linka, oba elementa neprekidno nadziru da nije došlo do pomaka nepouzdanosti mjerenja putem kontrolne mreže pogona EtherNet IP.