Automaattinen laitossuojaus - Jatkuva tärinädiagnostiikka kivennäisveden pullotuksessa

Koneenosien kulumista ei voida välttää. Jatkuvan tärinädiagnostiikan avulla voidaan kuitenkin varmistaa, että sellaiset vauriot tunnistetaan luotettavasti ja riittävän aikaisin. Hassia-Mineralquellen, yksi Saksan suurimmista mineraalilähteistä, luottaa pullotuslinjoissaan ifm:n elektroniseen, jatkuvaan tärinädiagnostiikkaan. Investointi maksoi itsensä takaisin jo pilotointivaiheessa: Uhkaava käytön vaurio havaittiin ajoissa ja eliminoitiin. Suunnittelematon seisakki voitiin siten välttää.