1. Aloitussivu
  2. Tärinänvalvonnasta Industry 4.0:ään

Tärinänvalvonnasta Industry 4.0:ään

Tärinänvalvonta

Kokonaistärinän valvonta ISO 10816 mukaan.
Vaurioiden tunnistus aikaisessa vaiheessa, niistä seuraavien lisävaurioiden välttäminen ja laitteistojen elinkaarien pidentäminen.

Yksinkertainen:
koneen kokonaistilanteen valvonta.

Standardisoitu:
noudattaa ISO 10816 -normia

Luotettava:
suojaus konevaurioita vastaan

Joustava:
helppo liittäminen sovellutukseen.

Luotettava:
käyttöasteen kohotus.

Kunnonvalvonta

Mahdollisten vikojen ja niiden aiheuttajien varhainen tunnistus yksilöllisten tärinätunnuslukujen ja muiden vaikuttavien tekijöiden perusteella

Luotettava:
kriittisten koneiden jatkuva kunnonvalvonta.

Ennakointi:
konediagnostiikka vaurioiden varhaista tunnistusta ja vakavien lisävaurioiden välttämistä varten.

Optimointi:
kunnossapitotoiminnot voidaan suunnitella.

Pitkä elinikä:
komponenttien optimaalinen käyttö niiden jäljellä olevan eliniän aikana.

Taloudellinen:
tuotantoprosessien tekeminen läpinäkyväksi –
täyttää TCO (total cost of ownership) -konseptien vaatimukset

Laskuri:
laskuritoiminto altistusaikojen ja avainindikaattoreihin perustavan tuotannon mittaamiseksi.

Koneiden suojaus / prosessivalvonta

Koneen komponenttien, työkalujen tai työkappaleiden vaurioitumisen ehkäisy jatkuvan valvonnan ja erittäin lyhyiden vasteaikojen ansiosta. Liittäminen ohjausjärjestelmään mahdollistaa tärinänvalvonnan sovittamisen koneen tai laitoksen prosesseihin.

Dynaaminen:
dynaamisten voimien valvonta (esim. jauhatusprosessit)

Nopea:
1 ms vasteajat.

Luotettava:
koneen, työkalujen ja työkappaleiden suojaaminen llsävaurioita vastaan.

Ehkäisevä:
varhainen kunnonvalvonta ehkäisee suunnittelemattomia vikoja.

Sisäänrakennettu:
suora liitäntä koneen ohjausjärjestelmään kenttäväyläliitännän kautta.

Tuoteyhteenveto, tärinänvalvonta

ifm-yritysryhmä: oma tiukat laatustandardit täyttävä tuotelehitys ja tuotanto.

Tunnistus ja integroitu tärinäsignaalien arviointi toimii perustana online-kunnonvalvonnan saumattomalle integroinnille automaatio- ja ohjausjärjestelmiin valmistajasta riippumatta.