• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Kestävä käyttäytyminen on tunnuslauseemme

Miltä maailma tulee näyttämään tulevaisuudessa? Me ifm:llä kysymme tätä itseltämme muulloinkin kuin tuotekehitykseen, innovatiivisiin teknologioihin ja uusiin työskentelytapoihin liittyen. Ympäristöasiat näyttelevät merkittävää roolia myös päivittäisissä päätöksissämme ja toimissamme.

“Koska me kaikki olemme vastuussa tulevaisuudesta, tulee meidän ottaa sekä sosiaaliset, taloudelliset että ekologiset näkökohdat huomioon."

Voimme kantaa tämän vastuun vain, jos tiedostamme toimintamme seuraukset ja alamme ajoissa etsiä ratkaisuja ja uusia tapoja niiden vaikutusten minimoimiseksi. Meille tämä merkitsee myös pitkän tähtäyksen tavoitteiden seuraamista vastuullisesti ja luotettavasti sen sijaan, että tyytyisimme lyhyen tähtäimen onnistumisiin. Näin ollen haluaisimme suositella Kestävyysraporttiamme (raportointivuosi 2022), joka sisältää kattavan kestävän kehityksen ohjelman strategisten menettelytapojemme ja toimenpiteidemme lisäksi.

 

Hiilineutraalisuus kaikessa liiketoiminnassamme
2030 mennessä
100% vihreää energiaa
vuodesta 2020 lähtien
Pitkän tähtäimen CO2 -säästöt
liikematkojen ja matkailun alueilla
100 toimittajistamme
allekirjoitti ifm:n toimittajaohjesäännön

Kestävä käyttäytyminen on tunnuslauseemme - joka suhteessa. Tämä on mainittu jo yritysfilosofiassamme, joka julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1990:

ifm vaatii ja edistää ekologisesti tiedostavia päätöksiä ja menettelytapoja.

ifm-yritysfilosofiassa

Yritysryhmämme on noudattanut tätä ohjenuoraa jo yli 50 vuoden ajan. Näin tekemällä ylitämme usein lain vaatimukset ja rohkenemme ajattelussamme kiinnittämään lisää huomiota sellaisiin asioihin kuten luonnon monimuotoisuuden suojelu, energia ja liikkuvuus, jotka nousevat usein esiin mm. ilmastonmuutoksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) uraauurtavien toimenpiteiden kautta.

Yksi asia on meille selvyys:

Tehokasta, sosiaalisesti tasapainoista ja ekologisesti järkevää kehitystä tarvitaan, eivätkä sosiaalinen vuorovaikutus, taloudellinen vahvuus ja ympäristön suojelu ole ristiriidassa keskenään.

ifm-yritysfilosofiassa

Samaan aikaan olemme tietoisia siitä, että meidän pitää olle enemmän mukana tässä. Vain siten kykenemme hallitsemaan globaaleja sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Tähän asti olemme nähneet itsemme yrityksenä, joka toimii kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla. Nyt haluamme aktiivisesti edistää kestävän kehityksen aktiviteettejamme ja puuttua ongelmiin, jotka ovat meille oleellisia tulevina vuosina. Voit lukea täältä, mitä se tarkoittaa ifm-ryhmän kohdalla.

Kestävän kehityksen 3 peruspilaria

Yrityksenä, joka toimii kestävästi, me ifm:llä asetamme itsellemme tavoitteeksi harmonisoida taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat ja ankkuroida ne tiukemmin organisaatioomme.

Yrityksen kestävän kehityksen ohjenuora kuvailee toimintaperiaatetta, joka perustuu tasapainotetulla tavalla kestävän kehityksen kolmeen peruspilariin - Talous, Ympäristö (ekologia) ja Sosiaaliset asiat - kaikissa yrityksen päätöksissä ja toimissa. Sellaiset asiat kuten ympäristösuojelu, sosiaalisten periaatteiden ylläpitäminen ja taloudellinen stabiilisuus eivät ole pohjimmiltaan uusia, mutta niiden merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana.

ifm toimii taloudellisen optimaalisuuden periaatteen mukaisesti ja pyrkii tätä taustaa vasten tasapainoon ja sitoutumiseen kaikilla kolmella suunnalla.

"Tähdätessämme tulevaisuuteen seuraamme myös ohjenuoraamme
kasvaa menestyksekkäästi, mutta turvallisesti."