You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Diagnostiikkaa korishitsaamossa

Anturit mahdollistavat mittaavan kunnossapidon.

IVECO on maailmanlaajuinen yritys, joka valmistaa mm. kuorma-autoja ja hyötyajoneuvoja. Pohjois-Italiassa Mantuan lähellä sijaitsevassa Suzzaran tehtaassa kokoonpanolinjan läpi kulkee joka päivä 250 "Daily"-pakettiautoa. Korihitsaamossa auton kori kootaan teräsosista hitsausrobottien avulla. Jokaisen korin on kuljettava 100 m pituisen tuotantolinjan läpi. Tämä on kriittinen piste, sillä seisakki täällä pysäyttäisi koko tuotannon. Siksi IVECO on asentanut yhdessä ifm:n automaatiospesialistien kanssa kokonaisvaltaisen diagnostiikkajärjestelmän, joka mahdollistaa mittaavan kunnossapidon ja estää siten ei-toivottuja tuotantohäviöitä.

 

Alustavan analyysin avulla määriteltiin, mitkä osat olivat alttiimpia mekaaniselle kulumiselle ja vikaantumiselle. Kuljettimet tai nostolavat: tai tarkemmin sanoen niiden laakerit, joihin kohdistuvat suurimmat mekaaniset rasitukset. Tuossa laitoksen osassa syntyvät vauriot tuovat mukanaan huomattavan tuotantokatkosten riskin.

Amodio Cioffi, Maintenance Engineering Robot IVECO SPA: "Olemme päättäneet ottaa käyttöön mittavan kunnossapitojärjestelmän korihitsaamon tärkeimmässä linjassa, sillä kaikki voimansiirtoyksiköt valmistetaan siellä. Tällä tuotantolinjalla runkopalkit siirretään alustatuotantoon. Sitten kiinnitetään poikkipalkot ja viimeiseksi katto laitetaan paikalleen. Siirto hitsausasemille tapahtuu täysin automaattisesti. Sitten erilaiset runkomallit lähetetään eteenpäin jatkokäsittelyyn."

Järjestelmän maksimaalisen käyttöasteen varmistamiseksi koneenosien odotettavissa oleva kuluminen pitää tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Fabio Piccinelli, WCM Plant Support IVECO SPA: "Etsimme jatkuvasti parannuksia ja tehokkuuden ja tuottavuuden kehittämiseen tähtääviä uusia teknologioita. Mitä kunnossapitoon tulee, olemme siirtyneet jaksollisesta aikaan perustuvasta kunnossapidosta mittaavaan kunnossapitoon, mikä on tuonut meille huomattavia kustannussäästöjä."

Tärinädiagnostiikka

Käytännössä tämä tarkoittaa: ifm-tärinäanturit asennettiin järjestelmän kaikkiin mekaanisiin osiin. Sylinterinmuotoiset VSA-mallin anturit ruuvataan suoraan valvottavan laakerin tai vaihteiston koteloon. Erilliset VSE-mallin vahvistinyksiköt analysoivat jatkuvasti antureilta saatavaa tärinädataa. Ne havaitsevat epätasapainosta johtuvat uhkaavat vauriot ja lähettävät varoituksen etukäteen. Guiseppe Sotira, Body Shop Technical Engineering IVECO SPA: "Anturit auttavat kunnossapitohenkilökuntaa havaitsemaan kunkin komponentien kulumistilan reaaliaikaisesti, ja auttavat heitä suorittamaan tarvittavat huoltotoimenpiteet jo ennen varsinaisten vaurioiden syntymistä.“

Nesteiden valvonta

Mittaava kunnossapito on kuitenkin paljon muutakin kuin vain mekaanisten osien valvontaa. Yksi tällainen esimerkki on hitsauslaitteiden jäähdytysveden valvonta. Mahdollisia virhelähteitä ovat mm. suodattimien tukkeutuminen tai vuodot. ifm:n pienille virtausmäärille tarkoitetut SBY-mallin virtausmittarit valvovat virtausta ja PN-tyypin paineanturit painetta putkistoissa.

Keskusjäähdytyspiiriä valvotaan SM-mallin virtausmittarilla. Paineilmajärjestelmää valvotaan luotettavasti SD-mallin anturilla. Pienimmätkin vuodot havaitaan luotettavasti.

Elektroninen virtausvalvonta keskusjäähdytyspiirissä.

 

Kaikki anturit lähettävät mittausarvot digitaalisina IO-Linkin kautta. Roberto Militello, Body Shop Maintenance IVECO SPA: "IO-Link siirtää datan luotettavasti digitaalisena ohjausjärjestelmään. Mitattu arvo muunnetaan digitaaliseksi jo anturissa ja lähetetään sellaisenaan eteenpäin. Lisäksi voimme ohjelmoida anturin kytkentäpisteet varoituksille ja hälytyksille suoraan palvelimella tarvitsematta koskea itse anturiin. Näemme anturin palvelimella ja voimme samalla kalibroida sen. Anturin korvaamisen yhteydessä ei tarvita enää ohjelmointia.

 

Ohjelmistona toimii LINERECORDER AGENT. Se kerää anturidataa ja tallentaa sen Microsoft SQL -tietokantaan.  SMARTOBSERVER analysoi ja näyttää tämän datan. Guiseppe Sotira jatkaa: "ifm:n SMARTSERVER-ohjelmisto valvoo ja hallinnoi kaikilta antureilta saatavia mittaustietoja. Parametrinäyttö antaa selkeän kuvan koko tuotantolaitoksesta. Kukin tulos on selvästi luettavissa. Järjestelmä lähettää hälytysviestit (esim. esivaroitukset ja hälytykset) sähköpostitse.“ Tämä varmistaa ennakoivan kunnossapidon, joka sopii erinomaisesti yhteen industry 4.0 -konseptin kanssa.

SMARTOBSERVER luo siis läpinäkyvyyttä jokaista anturia koskeviin tapahtumiin.

Johtopäätös

ifm asensi järjestelmän IVECOlle käytön aikana ilman, että tuotantoa olisi tarvinnut keskeyttää. Uusi järjestelmä voitiin testata perusteellisesti rinnakkaiskäytössä.

Lopputulos: Se on osoittanut arvonsa. Uhkaavat vauriot havaitaan nyt jo aikaisessa vaiheessa ja eliminoidaan ilman tuotantoseisakkeja. Lopputoteamuksena Guiseppe Sotira esittää asian pähkinänkuoressa: ifm-yhteistyön ansiosta IVECO on valmistautunut erinomaisesti Industry 4.0 -konseptiin.

Hämmästyttävä IO-Link

IO-Link on valmistajariippumaton point-to-point -tiedonsiirtojärjestelmä, jota käytetään antureiden ja toimilaitteiden liittämiseen ohjausjärjestelmään. IO-Link -järjestelmä koostuu IO-Link-masterista ja useammista IO-Link -laitteista. IO-Link-master muodostaa liitännän ohjausjärjestelmään tai kenttäväylätasolle ja kommunikoi liitettyjen IO-Link -laitteiden kanssa.