1. Aloitussivu
  2. Tärinänvalvonnasta Industry 4.0:ään
  3. Koneiden suojaus ja prosessien valvonta

Koneiden suojaus ja prosessien valvonta. Hylkytuotannon ja lisävaurioiden vähentäminen.

Miksi koneiden suojausta ja prosessien valvontaa?
Vialliset asetukset ja prosessiparametrit tai väärät työkalut saattavat johtaa komponenttien ja työkalun karan väliseen törmäykseen, karan liialliseen rasitukseen (nopeampi kuluminen) tai työstettävän tuotteen heikkoon laatuun. Näistä seurauksena on usein korkeita lisäkustannuksia, komponenttien lyhentynyt käyttöikä ja hylättävien tuotteiden määrän kasvu.

Ratkaisu efector octavis -anturilla: Erilaisten tärinätunnuslukujen jatkuva mittaus ja arviointi mahdollistaa työkalun karan ideaalisen valvonnan ja diagnostiikan. Dynaamisen tehonlisäyksen perusteella törmäystilanteet voidaan tunnistaa ja indikoida ajoissa. Binäärilähtö reagoi törmäykseen millisekunnissa siitä mahdollisesti seuraavien vaurioiden minimoimiseksi tai jopa välttämiseksi. Tärinänvalvonnan integrointi kenttäväyläliitännän kautta koneen ohjausjärjestelmään mahdollistaa arvioinnin ideaalisen sovittamisen (hälytysraja-arvojen säätö, sellaisten mittausarvojen rajoittaminen, joita ei voida käsittelyn aikana arvioida; esim. karan laakeri) koneen kulloiseenkin toimintatilaan.

Epätavallisten tärinöiden tunnistaminen.

Mikromekaaninen kiihtyvyysanturi tyyppi VSA ruuvataan karan koteloon ja se havaitsee pienimmätkin muutokset tärinäkäyttäytymisessä.

Anturi kestää ongelmitta myös nopeita liikkeitä ja suuria voimia.

Työstökoneiden vaurioitumisen ehkäiseminen.

Esim. tylsän poranterän tai lastutukkeuman aiheuttamat leikkausvoimien muutokset tunnistetaan muuttuneiden tärinätunnuslukujen perusteella.

Kullekin työkalulle voidaan määritellä yksilölliset toleranssirajat, esim. varoitus- ja pysäytysraja. Työkappalevaurioiden luotettava ehkäisy.