1. Aloitussivu
  2. Tärinänvalvonnasta Industry 4.0:ään
  3. Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonta. Käyttöasteen parantaminen, huoltokustannusten pienentäminen, laadunvarmistus.

Miksi kunnonvalvontaa?
Kunnonvalvonta mahdollistaa koneessa kehittyvien vaurioiden varhaisen havaitsemisen. Niinpä kunnossapitotoimenpiteet voidaan suunnitella etukäteen ja siten hyödyntää tärkeiden komponenttien jäljellä oleva käyttöikä ideaalisesti. Laatuun vaikuttavat värähtelyt voidaan tunnistaa automaattisesti ja siten ehkäistä hylkykappaleiden syntyminen. Laskureita voidaan käyttää tuotantomuuttujien (käyttötunnit, tuotantotunnit, hyvät/huonot kappaleet, hylkäysprosentti j.n.e.) ja komponenttien elinikään vaikuttavien tekijöiden (iskut, altistumisaika suurille amplitudeille, lämpötila, teho, pyörimisnopeus j.n.e.) määrittämiseen.

Ratkaisu efector octavis -anturilla.
efector octavis on tärinäanturi, joka ei vain mittaa tärinää vaan suorittaa myös signaalianalyysin ja diagnostiikkatoiminnot suoraan koneessa. Koneen kunto määritetään paikallisesti ja siirretään lgiikka-/prosessiohjaustasolle hälytysten tai kuntoarvojen muodossa. Lisäksi laitteessa on myös oma muisti trendihistorian ja diagnostiikkatietojen tallentamista varten.

Tärinädiagnostiikka sekottimessa.

Kriittisten koneiden suunnittelemattomat seisakit aiheuttavat valtavia kustannuksia. Laitoksen jatkuva kunnonvalvonta mahdollistaa kaukonäköisen toiminnan ja prosessin optimoinnin.

Koneen suojaus ja etäkunnossapito.

Kulumisen ja rasituksen valvonta tuulivoimaloiden vaihteistoissa ja vesilaitosten pumpuissa mahdollistaa kunnossapidon tehokkaan organisoimisen. Hälytyslähdöt suojaavat järjestelmää käynnistämällä etäkunnossapidon ja helpottamalla tavoitteellista analysiointia.

ifm-ratkaisut koneiden kunnonvalvontaan:

Öljyn laadun mittauslaitteet täydentävät reaaliaikaisen kunnonvalvonnan tuotevalikoimaa. Lisäksi ifm toimittaa ohjelmistotyökaluja konfigurointiin, visualisointiin ja datan tallenukseen.