1. Aloitussivu
  2. Tärinänvalvonnasta Industry 4.0:ään
  3. Tärinänvalvonta

Tärinänvalvonta - Varhainen vaurioiden tunnistus ja niistä seuraavien lisäkustannusten välttäminen.

Miksi tärinänvalvontaa?
Jokainen kone kehittää toimiessaan tärinää. Nämä värähtelyt voivat nopeasti ylittää sallitun tason esimerkiksi epätasapainon, kohdistusvirheiden tai resonanssien ansiosta. Värähtelyamplitudin kasvulla on negatiivisia vaikutuksia koneen kuntoon ja se lyhentää laitteiston käyttöikää.

Tulos: odottamattomia vikoja ja lyhyempi käyttöikä.

Ratkaisu efector octavis -anturilla:
Kokonaisvärähtelynopeutta käytetään teollisuusstandardeissa kokonaisen koneen tilan arvoimiseen. ISO 10816 luokittelee koneet ja ISO 14694 puhaltimet; normeissa määritellään suositusraja-arvot tärinän aiheuttamalle rasitukselle.

efector octavis valvoo koneen sallitun tärinätason ylittymistä. Jos vauriot havaitaan jo varhaisessa vaiheessa, voidaan vialliset komponentit vaihtaa ja samalla ehkäistä lisävaurioiden syntyminen.

Värähtelynopeuden valvonta.

Tärinäanturi VK valvoo koneiden ja laitosten kokonaistärinäolosuhteita reaaliaikaisesti ISO 10816 mukaan. Anturi mittaa tärinänopeuden tehollisarvon pyörimättömän komponentin pinnalta ja aktivoi hälytyksen, jos koneen tärinä on liian voimakasta.

Epätasapainon ja iskujen havaitseminen ajoissa.

Koneen tärinä voi nopeasti ylittää sallitun tason esimerkiksi epätasapainon, väärän kohdistuksen tai laakerivaurion ansiosta.

Tulos: odottamattomia vikoja ja lyhyempi käyttöikä. VN-sarjan anturi valvoo jatkuvasti tärinää ja iskuja ja hoitaa myös niiden indikoinnin ja dokumentoinnin.

Neljän mittauspisteen valvonta.

VSA / VSP -sarjojen antureiden avulla mittaus voidaan tehdä myös sellaisissa paikoissa, joihin ei muuten päästä käsiksi. VSE-diagnostiikkayksikön avulla voidaan valvoa ja dokumentoida jopa 4 mittauspistettä. Ethernet- ja kenttäväyläliitännät yksinkertaistavat verkottamista ja etädiagnostiikkaa.