1. Aloitussivu
  2. Venttiilianturit

Vikaa venttiilissä?

Venttiilien valvonta uusiin mittasuhteisiin
Älykäs venttiilianturi

Venttiili, tuotannon "musta laatikko"

Prosessiteknologiassa venttiilit ovat olennainen osa tuotantoteknologiaa. Erityyppiset venttiilit valvovat erilaisten aineiden virtausta ja varmistavat prosessin toiminnan ja ylläpidon. Tuotannon laadunvarmistus riippuu venttiilien ongelmattomasta toiminnasta.

Kun niissä havaitaan kulumista, on usein jo liian myöhäistä.

Venttiilin sisällä olevien tiivisteiden ja läppien kunnonvalvonta on vaikeaa. Kuluminen ja vauriot havaitaan usein aivan liian myöhään, kun laatu ja suorituskyky ovat jo kärsineet.
Tästä aiheutuu pitkiä korjausaikoja, joiden aikana tuotanto on pysähdyksissä. Jos kuitenkin esim. tiivisteet vaihdetaan kiintein väliajoin, tämä tuo lisäarvoa laitteistollesi.

Paranna laitteistosi tehokkuutta yhdessä ifm:n kanssa

Laitteiston kokonaistehokkuuden parantamiseksi moni yritys on ryhtynyt toimenpiteisiin suunnittelemattomien vikojen ehkäisemiseksi. Mahdollisuuksien mukaan jaksollinen kunnossapito on korvattu kunnonvalvontaan perustuvalla kunnossapidolla. ifm on jo useita vuosia tarjonnut asiakkailleen erilaisia automaatioratkaisuja tällaiseen uudenaikaiseen ja tehokkaaseen kunnossapitoon.

Täysi ymmärrys siitä, mitä venttiilin sisällä tapahtuu.

Jotta kriittiset tilanteet venttiilin sisällä voitaisiin havaita jo hyvissä ajoin, ifm on kehittänyt tähän tarkoitukseen älykkään venttiilin (smart sensor). Se tunnistaa erilaiset kulumistilanteet. Venttiilissä esiintyvien vuotojen ja saostumien ajoissa tapahtuva diagnosointi on perusedellytys ehkäiseville toimenpiteille.

ifm tarjoaa kokonaisratkaisun laitoksellesi.

Älykäs venttiilianturi mahdollistaa joustavan konfiguroinnin ja se voidaan integroida helposti laitoksen jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Tuotepaketti ei koostu ainoastaan sopivasta asennus- ja kaapelintiteknologiasta, vaan se sisältää myös liitännän kenttäväylään.

Yhteenveto älykkään venttiilianturin kohokohdista

  • Selkeä asennonosoitus joka puolelle
  • Jatkuva asentotakaisinkytkentä (lähimpään asteeseen)
  • Diagnostiikkatoiminnot kuten jaksonaika ja jaksolaskuri
  • "Kiinni"-tilan muutokset, jotka kertovat likaantumisesta tai tiivisteen kulumisesta, signaloidaan.
  • Helppo säätää opetuspainikkeen tai IO-Linkin avulla

LED tilanosoitusmerkkivalot näkyvissä joka suunnasta

Tukkeutumien ilmaisu

Likaantumisen, tiivistevaurioiden ja kulumisen luotettava tunnistus

LT DEVICE -ohjelmisto helppoon konfigurointiin

LR DEVICE -ohjelmisto mahdollistaa nopean ja helpon parametroinnin IO-Link -mastereiden avulla. Se tarjoaa älykkäitä venttiiliantureille selkeärakenteisen (online- tai offline) parametrointityökalun. Olemassaolevat parametrisarjat voidaan siirtää muihin laitteisiin. Tämä lyhentää asennukseen ja käyttöönottoon tarvittavaa aikaa.

Älykkään venttiilianturin liittäminen kenttäväylään

Esimerkki artikkelilista laitteiden liittämisestä PROFINET IO -väylään

Useimmat kenttälaitteet voidaan liittää kenttäväylään. Tämä pätee myös älykkäisiin venttiiliantureihin. Laitteiden data siirretään mastereihin IO-Linkin kautta. Erilaisten masterversioiden avulla liitäntä onnistuu myös seuraaviin väyliin: EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO ja TCP/IP.

Älykäs venttiilianturi ja AS-i

Esimerkki artikkelilista laitteiden liittämisestä AS-i -väylään

Elintarviketeollisuudessa venttiilijärjestelmät automatisoidaan usein AS-i-väylän avulla. AS-i-väylään liitettävien IO-Link -mastereiden avulla älykkäät venttiilianturit voidaan helposti integroida jo olemassa olevaan AS-i-verkkoon. Standardisovellutuksiin (IP67) ja elintarvikesovellutuksiin (IP69K) tarkoitettuihin versioihin voidaan liittää enintään 4 IO-Link -laitetta.

Integrointi ohjausjärjestelmään ifm:n aloituspakettien avulla

Ladattavissa vapaasti:

- Esimerkkiohjelmat ja ohjelmalohkot (Step7, TIA, RS Logix) - Prosessidatan luku ja kirjoitus - Liitäntä PROFINET-, Ethernet- ja EtherCAT-väyliin - Laitekuvaustiedostot ohjausjärjestelmän asetuksia varten (GSDML, ESI, EDS) - Käyttöohjeet