You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. TCC
  3. ЧЗВ

ЧЗВ

Въпрос. По какво се различава системата с два термочувствителни елемента на TCC от типична система с термочувствителни елементи?

Отговор. Обикновено системите с два термочувствителни елемента се състоят от два термочувствителни елемента с PTC (съпротивлението се увеличава с повишаването на температурата). Вероятно тези елементи са от една и съща производствена партида и са изложени на едни и същи работни условия. Вероятността дрейфът на двата елемента да е еднакъв е голяма и следователно всяка разлика между техните измервания е малка. Това означава, че няма вероятност да се появи аларма или предупреждение.

Двойният елемент на TCC се състои от PTC и NTC (съпротивлението се намалява с повишаването на температурата). Поради това, ако се появи отклонение, то ще бъде в противоположни посоки. Вградената диагностика за проверка на калибровката ще го открие и ще предупреди потребителя.

Въпрос. Как проверката на калибровката на TCC се сравнява със сензор за температура с калибриране в точката на Кюри?

Отговор. Системата за калибриране в точката на Кюри използва материал, който променя своето състояние само в една референтна точка. В тази точка тя оценява температурата, която измерва, и я коригира съответно. Проверката на калибровката на TCC оценява измерената стойност в целия диапазон на сензора, –13...320F (–25...160C). При сензора с калибриране в точката на Кюри, ако температурата на процеса никога не достигне температурата на калибрирането, тя никога не се проверява.

Въпрос. Сензорите TCC нямат бутони. Как да променя измервателната скала или границите на предупреждението и алармата за отклонения?

Отговор. LR Device (QA0011) е софтуер за конфигуриране на сензори. Той може да се използва с USB (E30390) кабел, свързан към лаптоп. Сензорите също могат да се конфигурират дистанционно с помощта на IO-Link.

Въпрос. Какво означават различните цветове на светодиода?

Отговор. При нормална работа светодиодът на TCC е зелен. Ако сензорът открие проблем в измерването, светодиодът става червен. Ако измерената температура се отклони от очакваната стойност, светодиодът става син. Подробна информация за поведението на изхода в тези състояния може да се намери тук.