You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. TCC
  3. Изпитване при екстремни условия

Изпитване при екстремни условия

Тук в ifm ние искаме да бъдете толкова уверени във Вашите уреди за измерване на температура, колкото сме уверени ние в нашите. Всеки сензор TCC „се изпитва над стандартите“, за да сме сигурни, че произвеждаме най-стабилните, надеждни и точни продукти за температура на пазара днес. По време на разработката на този продукт, нашите инженери идентифицираха основните причини за отклоненията и неизправностите и тестваха нашите продукти и тези на три други големи производители в нашата тестова лаборатория X-treme. Вижте сами резултатите.

Влияние на термичните шокове върху отклоненията в измерванията и живота на сензора

Процесите на почистването на място, на което са подложени уредите, са едни от най-тежките. Постоянното редуване на високи и ниски температури може да причини бърза умора на електронните компоненти и като следствие да доведе до дрейф и неизправност. Всеки цикъл на почистването на място е потенциален източник на дрейф.

Ние симулираме почистване на място в нашата термошокова камера. Уредите се потапят изцяло във вана при –15С за 10 минути и след това веднага (за <10 секунди) се прехвърлят в друга баня при 140С. Ние тестваме отклоненията на всеки 50 цикъла при измервана температура от 123C.

Графиката показва резултатите за всеки от производителите. Показаният резултат от последното измерване за Производители B и C е точката, при която се поврежда всяко от устройствата. Забележете, че не са показани данни за Производител А, тъй като неговите продукти са дефектирали след два термични цикъла. Резултатът от измерването на TCC се е променил с < 0,2C и той не се поврежда дори след 1000 цикъла, в която точка ние спряхме изпитанието.

Влияние на скоростта на потока върху здравината на заварката

ifm изпитва устойчивостта на неизправност вследствие на механични сили на огъване, предизвикани от поток с висока скорост и хидравличен удар. Тестът симулира силите, които въздействат в тръбите, и измерва степента на умора на лазерната заварка между технологичния съединител и тръбата на сондата. Повечето производители признават тази заварка за слабо място.

Тъй като не можем да гарантираме ориентацията на модула при монтажа, ние правим изпитване, като прилагаме циклична сила на потока върху цялата заварка във всички посоки. Симулацията илюстрира усилията върху заварката, тъй като ние излагаме най-слабата точка – припокриването на заваръчния шев – на цикличната сила. Червеният цвят показва най-голямото прилагано усилие върху заваръчното съединение.

За да изпитаме якостта на заварката в теста на X-treme, ние захващаме сондата/свързващия модул и го въртим, като прилагаме сила 50 lbf към модула, докато съединението се счупи. Ние вярваме, че това екстремно изпитание подлага модула на ситуацията с най-лошия случай. Изпитахме 3 образеца с дължина на сондата 50 mm от всеки.