You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. TCC
  3. Примери на употреба

Примери на употреба

Следене на парна стерилизация и почистване на място

Отделът за контрол на качеството на европейски производител на млечни продукти идентифицира няколко критични контролни точки, при които предишните уреди за измерване на температура са се повредили поради прекомерни вибрации (динамични натоварвания): парна стерилизация на тръбите между отделните етапи на процеса и почистване на място на резервоари за зреене.

Парна стерилизация

Температурата на парата е 80...140C и TCC следи този диапазон, за да гарантира безопасна стерилизация. Клиентът искаше да постави точката за измерване на температурата много близо до инжектора за пара. Поради местоположението си уредите бяха подложени на много големи вибрации. Размерът на вибрациите не беше известен предварително, но с помощта на оборудването за следене на вибрациите на ifm бяха измерени пикове на вибрациите до 360 g! Тъй като TCC беше конструиран да издържа на условия на големи удари и вибрации, той работеше безпроблемно в това приложение.

Система за почистване на място

Тръбите и резервоарите се почистват с основи и киселини, като се използват цикли на нагряване и охлаждане. Термичният шок често е причина за повреждане на уредите. TCC обаче издържа на термичния шок без ефект върху точността или достоверността на измерванията.

Пастьоризация на сирене

Голям производител на пастьоризирани сирена използва технологично оборудване за приготвяне и дозиране на своите продукти. Поддържането на определена критична температура е необходимо за правилната пастьоризация. Нейните процедури изискват ежеседмична проверка на калибрираната точност на уредите за измерване на температура. В даден момент човешка грешка доведе до значителна загуба на продукт и отзоваване на продукт в национален мащаб.

TCC предоставя уникално решение, в което се използват два елемента за измерване на температура. Когато се използват с IO-Link master, двата елемента следят непрекъснато дрейфа на неопределеността на измерването чрез мрежата за EtherNet IP управление на предприятието.