You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. TCC
 3. Обновяване на процеса на калибриране

Обновяване на процеса на калибриране

Какво би било, ако можете да премахнете риска за качеството на продукта поради неточно измерване на температурата на процеса между циклите на калибриране?
„Технологията за проверка на калибровката“ на ifm осигурява възможност за следене на точността на уреда и неопределеността на измерването в реално време. Голям ярък светодиоден купол осигурява незабавен сигнал за всяко отклонение от определения от потребителя допуск.

Какво би било, ако Вашият уред за измерване на температура можеше да намали вашите общи разходи за притежание?
Началната покупна цена на уреда обикновено е само малък процент от общото уравнение на стойността на собствеността.

Разходи за сензори/адаптер/монтаж Калибрационен цикъл 4 пъти годишно (250$/сензор)
Начално калибриране 180$/сензор Калибрационен цикъл 2 пъти годишно (250$/сензор)

„Технологията за проверка на калибровката“ на ifm автоматизира ръчните периодични проверки на калибровката. Чрез елиминирането на грешките от ръчните измервания и ръчния запис на стойностите Вие осигурявате точни, качествени записи с маркировка на времето.

Типичен цикъл на периодична проверка на калибровката

 1. Монтиране: необходимо е да се монтират едно до друго две идентични устройства. Обикновено двете устройства се влияят от отклонения по един и същи начин
 2. Отстраняване: отстранявайте периодично едно устройство от работната схема. Честотата зависи от качеството на процеса на всеки от потребителите
 3. Проверка: проверявайте калибровката на устройството съгласно известен стандарт. Това се прави на мястото на експлоатация от собствена лаборатория на потребителя или от такава на трета страна
 4. Ръчно утвърждаване: утвърждаване на резултатите
 5. Ръчно документиране: Документиране на резултатите
 6. Обратно монтиране: монтирайте устройството обратно

Автоматизирана непрекъсната проверка на калибровката с IO-Link

 1. Монтиране: един TCC заема мястото на два стандартни трансмитера
 2. Измерване: стойността на измервания процес се изпраща на PLC чрез IO-Link за управление на процеса
 3. Автоматично документиране: чрез порта IoT се записват с маркировка на времето измерените от PT и NTC стойности
 4. Автоматична проверка: извършва се автоматична проверка за отклонения на документираните стойности
 5. Продължаване: този цикъл на проверка продължава, без да е необходимо да се отстранява TCC от работната схема