You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. TCC
 3. Технология

Технология

Измервателна система
Конструкцията на семейството уреди TCCвключва два чувствителни елемента, които се детектират сами и изпращат предупреждение при възникване на отклонения на сигнала. PTC (С положителен температурен коефициент) елементът увеличава своето съпротивление с повишаването на температурата. NTC (С отрицателен температурен коефициент) елементът намалява своето съпротивление с повишаването на температурата.

Тъй като PTC и NTC реагират на промяната на температурата в противоположни посоки, микропроцесорът може да измери разликата между двата елемента и да предупреди потребителя за потенциално намаляване на точността.

Конструкция на върха
ifm използва високотехнологична тънкослойна конструкция на върха и два резистивни термочувствителни елемента.

 • Резистивните термочувствителни елементи са свързани към тънкослоен носител за намаляване на термичната маса на електрическите изводи
 • Тънкослойният носител и термочувствителните елементи са закрепени към носач на модула за прецизно позициониране на елементите и осигуряване на устойчиво усилие по отношение на стената на вътрешната обвивка
 • Тази конструкция осигурява директен и постоянно контролиран контакт с обвивката, който свежда до минимум разделянето на термочувствителните елементи от технологичната среда. Резултатът – бърза и повтаряема реакция!

Монолитен корпус

TCC използва изцяло заварена конструкция от неръждаема стомана 316, херметично уплътнена с IP69K. Тази конструкция елиминира потенциала за проникване – основен фактор за дрейфа на уредите.

За разлика от традиционните уреди с трансмитери с форма от типа челна камера и „хокейна шайба“, които трябва да се свързват и съгласуват (калибрират) на място, монолитната конструкция на TCC се доставя напълно калибрирана.

 • Той се получава изцяло сглобен и калибриран чрез процедури с много вани, като част от производствения процес. Изтеглете безплатния заводски сертификат от нашия уебсайт
 • Посочената точност е за целия модул – не е необходимо да се сумира точността на всички компоненти.
 • Изготвянето на поръчка е просто, чрез единичен 6-цифрен номер на артикул
 • Предотвратете непланираните престои в производството поради грешки на сензора, чрез което се увеличават производителността и печалбата

Цифрова комуникация

Всеки сензор TCC се получава с традиционен аналогов изход 4…20 mA, както и с най-новата технология за цифрова комуникация IO-Link. Използването на цифрова комуникация повишава точността на измерването и надеждността в сравнение с аналоговата, тъй като няма загуби на сигнал.

Използването на IO-Link осигурява информация за състоянието на Вашия процес

 • Непрекъснато следене на температурата на процеса и референтна температура
 • Дата на монтажа
 • Дневник на събитията за състоянието на проверката на калибровката, работните часове и температурата на електрониката
 • Стълбовидна диаграма на температурата в целия диапазон

Състояние на проверката на калибровката
Голям светодиоден купол върху ТСС осигурява нагледна индикация за изправността на сензора.

 • Следи неопределеността на измерването 24/7 между интервалите на калибрирането
 • Свежда до минимум загубата на продукт/качество на продукта в резултат на неточно измерване между интервалите на калибрирането
 • Елиминира грешките, причинени от ръчно измерване или ръчно съхраняване на данни с автоматична регистрация на данните
 • Потенциално намалява броя на официалните проверки на калибровката

Зелен
Нормална работа. Следи проверката на калибрирането и бордовата диагностика

Температура (PT) Референтна температура (NTC) Състояние на проверката на калибрирането (OUT1) Аналогов сигнал (OUT2)
Проверка на калибровката Вкл.
Бордова диагностика Вкл.

Син
Режим на предупреждение. Издава предупреждение.

 • Превишена е определената граница на проверка на калибровката
 • Референтният елемент (NTC) е повреден
 • Липсва функцията за проверка на калибровката
Температура (PT) Референтна температура (NTC)* Състояние на проверката на калибрирането (OUT1) Аналогов сигнал (OUT2)
Проверка на калибровката Изкл.

* При повреден референтен елемент стойността на температурата от NTC ще липсва.

Червен
Режим на грешка. Подаден е сигнал за грешка при бордовата диагностика.

 • Измервателният елемент (PT) е повреден
 • Прекъснати съединения в спойките на елементите
 • Защита от прегряване (> 230C температура на процеса)
Температура (PT) Референтна температура (NTC) Състояние на проверката на калибрирането (OUT1) Аналогов сигнал (OUT2)
Проверка на калибровката ** Изкл. 21,5 mA или 3,5 mA

** Стойността на температурата от NTC се осигурява, но само по IO-Link.