You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Гъвкава автоматизация на захващащите роботи

Гъвкава автоматизация на захващащите роботи

3D сензори за гъвкава автоматизация на робот

  • Индикация за местоположение на преместени обекти
  • Различни форми могат да бъдат открити
  • Няколко обектни позиции могат да се четат едновременно
  • За промишлени роботи и леки роботи за съвместна работа
  • Подходящ за хидравлични, пневматични и електрически захвати

Навигация за прихващане
Триизмерният датчик разпознава позицията на обекта, дори когато обектите се движат, и го предава на роботното управление, което контролира захващащото устройство. Системата може да открива правоъгълни, кръгли и неправилни форми и да предава не само позицията на центъра на тежестта, но и техния брой и размери на контролера. Типични предмети са кутии, картонени опаковки, кофи, кегове, кутии, чанти, колела или багаж. Автоматизираните системи за захващане повишават производителността на много приложения, тъй като извършват монотонни производствени стъпки по-бързо и равномерно от човека. В допълнение, монотонните движения с тежки предмети са лоши за здравето на работниците и водят до чести отсъствия. Когато роботите поемат тежка физическа работа, това увеличава производителността на машината и освобождава работници за задачи, за които те са по-подходящи.