You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Сензори Kplus, устойчиви на електромагнитни полета, за области на заваряване

Сензори Kplus, устойчиви на електромагнитни полета, за области на заваряване

  • Унифициран диапазон на регистриране за надеждно откриване на всички метали
  • Без залепване на заваръчна шлака благодарение на покритието против залепване
  • Технология на сензорите за устойчивост на електромагнитните полета за предотвратяване на неправилно превключване
  • Широк температурен диапазон за универсална употреба
  • IP 65 до IP 69K за по-голяма надеждност

За употреба при трудни заваръчни приложения

Индуктивните сензори Kplus издържат на тежките работни условия, които се срещат при процесите на заваряване. Корпусът на сензора и закрепващите гайки са снабдени с покритие против залепване, предотвратяващо залепването на заваръчна шлака. Нещо повече, новата сензорна технология издържа на силните магнитни полета, които възникват по време на заваряване и следователно надеждно предотвратява неправилно превключване.
Бързото свързване със стандартния M12 конектор и съвпадащия кабел от серията ecolink е идеалната основа за дълготрайна употреба.

Продукт