• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Измервателни светлинни решетки за лесно следене на обекти в интралогистиката

  • Лесно определяне на размерите на обектите в интралогистиката без сложно програмиране
  • Висока разделителна способност за точно регистриране на обекти

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Лекота на интегриране благодарение на стандартизирания IO-Link интерфейс
  • Селективна оценка на лъчите за определяне на размерите или разстоянията между обектите

За оптимизирани логистични процеси

Измервателните светлинни решетки са много подходящи за следене на процесите в интралогистиката. Има оценка на това колко и кои светлинни лъчи са преградени и тя може да се използва за детектиране на това дали транспортираните обекти са в правилната и безопасна транспортна позиция. Чрез разстоянието между лъчите от 10 милиметра могат да се детектират точно височината и ширината на палетите, опаковките и кутиите.

Прецизно следене чрез IO-Link

Чрез IO-Link могат да се предават общо пет измерени стойности чрез многолъчевата система. От тези стойности могат да бъдат извлечени височината, позицията, както и контурите на един или няколко обекта. Нещо повече, диагностичната информация за работните часове се определя и предава цифрово за базирано на необходимостта техническо обслужване.

Продукти

Аксесоари