You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Безопасен избор: механизми за изтегляне на проводници за енкодери

  • Точно отчитане на позиция, включително на дълги разстояния
  • Висока надеждност при работа благодарение на стабилната механична конструкция, дори при постоянно механично напрежение
  • Механична съвместимост с различни производители за енкодери със синхронизиращ фланец
  • Компактна конструкция, дори при дължина на въжето до 15 m

Точно позициониране, включително на дълги разстояния

Механизмите за изтегляне на проводници за енкодери са идеалният избор, когато трябва да се определят точно разстояния по права линия. Примерите на използване варират от малки разстояния, например при ножични подемници или вилкови високоповдигачи, до големи разстояния, като тези, които са налице при колички на кранови стрели или транспортни системи във високи складови помещения.

Стабилна връзка, устойчивост срещу външни въздействия

Предимство на принципа на ремъчната шайба: има непрекъсната връзка между енкодера и движещия се обект. В голяма степен са елиминирани неблагоприятните ефекти върху измерването на разстояние, предизвикани напр. от замърсявания при оптичното измерване на разстояние. Механичните компоненти са конструирани за дълготрайна промишлена употреба с до 1 милион опъвания.