1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar
  3. Produktportfölj
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

Anslutning av maskiner, utrustning och system implementeras via LR AGENT CP (Connectivity Port).

LR AGENT CP är resultatet av utvecklingssamarbetet mellan ifm och SAP (LINERECORDER Agent och SAP Pco - Plant Connectivity). Båda programmen är anslutna via interprocesskommunikationsprotokoll med höghastighet.
LR Agent CP är ett konfigurerbart, dubbelriktat kommunicerande gränssnittsprogram.
Den samlar och hanterar processinformation från maskinerna och sänder dem till andra system (t ex databaser, ERP-system, MES). Vidare skickar LR AGENT CP nödvändig information tillbaka till maskinerna.

  • Universellt gränssnitt för maskiner och utrustning till SAP-system
  • Flexibel dataöverföring - oberoende av maskintypen
  • Kommunikationsgränssnitt kan konfigureras av användaren
  • Dubbelriktat datautbyte
  • Konfigurering istället för programmering
  • Säker mellanliggande buffert