1. Startsida
  2. Visiongivare

Detektera och utvärdera objekt och scener med visionsgivare.

Kraftfull som ett kamerasystem, enkel som en givare.

Inom automatiseringstekniken är visionsgivare numera en fast del av monterings-, tillverknings- och kvalitetskontrollen och inte minst ett hjälpmedel att öka effektiviteten. Det rör sig om kameror med användningsspecifik utvärdering, d.v.s. tillförlitliga elektroniska ögon, med lågt pris och hög integrationsgrad.

Från kameran till givaren.
Bara för några år sedan krävs dyra kamerasystem. Tack vare den tekniska utvecklingen och fallande komponentpriser har vi kunnat realisera allt intelligentare funktioner på allt mindre plats.
Men visionsgivarna avlöser inte bara kamerasystemen utan de har ännu fler användningsmöjligheter. Med den variabla positionsavkänningen av objekt eller scener kan man t.ex. ersätta komplexa beröringsfria brytare eller lösningar med flera givare som t.ex. givarbryggor vid fullständighetskontroll av lastpallar eller dryckesbackar.

Enkelt integrerbar.
Visionsgivare utmärker sig också med sin enkelhet. Medan bildbearbetningssystem ofta endast kan integreras av särskilt utbildad fackpersonal eller kostnadsintensiva externa experter i produktionsprocessen, kan visionsgivare tack vare sin applikationsspecifika karaktär monteras utan särskilda förkunskaper. Enkel parameterinställning istället för arbetsam programmering är devisen. Vid integrationen till PLC:n underlättar färdiga funktionsdelar. Dataöverföring, parameterinställning och fjärrunderhåll sker via Ethernet-processgränssnittet. Alla enheter har dessutom kopplingsutgångar som signalerar godkända kontroller. På så sätt kan visionsgivarna användas enkelt som binära givare.

Robust och kompakt.
En ytterligare fördel: Tack vare de höga kapslingsklasserna och stora temperaturområdena kan ifms visionsgivare användas i händelsernas centrum. De utmärker sig dessutom med en särskilt hög integrationsgrad. Till skillnad från komplicerade kameralösningar är alla nödvändiga delar som belysning, optik, utvärdering och utgångslogik integrerade i ett industridugligt hölje. Uppgifter som kvalitetskontroll, fullständighetskontroll eller inläsning av 1D- och 2D-koder är nu enkelt och billigt att realisera med ifm-visionsgivare.

Kompetens inom applikationsspecifika lösningar.

Rätt val är avgörande.

Konturgivare – objektdetektering typ O2D
Som en sorteringslåda för leksaker: Visionsgivaren O2D känner igen och kategoriserar tidigare inlärda objekt och dess konturer eller strukturer för kontroll av fullständighet, position och rotationsläge.

Pixelräknare – objektinspektion typ O2V
Som en abakus eller räknesticka räknar visionsgivaren O2V ihop alla bildpunkter med samma gråvärde i en bild. Dessutom kan den gruppera samlingar av vissa gråvärden till enstaka objekt och utvärdera enligt olika kriterier.

Kodläsare – identifiering typ O2I
Streckkoder används idag över hela världen och förstås som läsbara texter från höger till vänster. 2D-koder kodar informationen på ytan. Som i ett dominospel överförs en entydig information som läses av visionsgivaren O2I.

3D-givare – 3D-objektdetektering typ O3D
Som på en spikbräda känner 3D-givaren O3D av den aktuella scenen på djupet. Med de här över 23 000 avståndsmätvärdena går det att skapa ett flertal virtuella givare för att t.ex. kontrollera fullständigheten för en back med valfria flaskor.

Konturgivare O2D

Pixelräknare O2V

Kodläsare O2I

3D-givare