You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar
  3. Digitalisering i branschen

Digitalisering i industrin

Digitaliserings frukter. Hur digital teknik skapar nya jobb

Digitalisering ändrar alla delar av livet, till exempel fritid, konsumtionsmönster och arbetsmiljö. Å ena sidan är över 50 000 IT-sakkunniga jobb lediga i Tyskland, å andra sidan måste cirka 3,4 miljoner människor lära sig att ändra sin tankegång. Arbetsmarknaden är utan tvekan i rörelse. Både chanser och risker väntar på att tas upp.

Skiftningar och nya riktningar av olika positioner är oundvikliga i denna situation. Företag och regeringaren är överens om att digitalisering kommer att ge stora chanser till anställda i Tyskland. Och den tyska ekonomin blomstrar. Arbetslösheten i Tyskland är lägre än den har varit i decennier.

Det finns reservationer att jobb kommer att ersättas av robotar och datoralgoritmer. Men borde vi inte se den nuvarande situationen som en inbjudan att svara på förändringen och hitta vår egen roll i det?

Att stå stilla medan denna "fjärde industriella revolutionen" äger rum är absolut inte tillrådligt. Enligt branschorganisationen finns det för närvarande endast 20 000 jobb i kommunikationsteknik. Som jämförelse: i mitten av 1990-talet var det tio gånger så många. "Inom endast femton år har vi förlorat 90 procent av arbetstillfällen i detta område - på grund av digitalisering", säger Achim Berg, Bitkoms president.

Från maskintekniker till säkerhetschefer

Hartmut Hirsch-K Rensen, ekonomiprofessor vid TU Dortmund Universitet, har en helt annan åsikt: Enligt honom är det ingen tvekan om att arbetsmarknaden förändras, men det allmänna uttalandet att digitalisering leder till massiv arbetslöshet är långt ifrån sant. När allt kommer omkring kommer den 4: e industrirevolutionen att skapa nya jobb, som vi inte ens kan förutse idag. Hirsch-Kreinsens teori stöds av siffrorna Bitkom Research GmbH och marknadsundersökningsinstituten IDC och GfK.

De tyder på att digital förändring är en drivkraft: Med mer än 45 000 ytterligare jobb inom IT och telekommunikation ägde den största jobbtillväxten inom ett år i historien fram 2017. Nya yrken som säkerhetsansvariga, som hanterar företagets interna IT-säkerhetsarkitektur, eller IT-tekniker som kan hantera Big Data, var särskilt efterfrågade.

Experter är övertygade om att nya jobb inte bara kommer att uppstå i den typiska IT-miljön. I samband med autonom körning måste det till exempel vara maskintekniker som bestämmer vilka regler som autonomt kör bilar ska följa.

"Det är inte tillräckligt att se möjligheter, du måste också gripa dem"

Enligt experter är den viktigaste förutsättningen för denna trend av intelligenta produkter och innovationer samt nya affärsmodeller, att den bara är möjlig genom digitalisering. För att vara konkurrenskraftig måste företag (oavsett storlek) investera i digital teknik, förklarar Berg. Å ena sidan måste de utvecklas på ett smidigt sätt, å andra sidan måste de stödja sina anställda och fokusera på kraven hos den "nätverksbaserade kunden".

Digitaliseringsspecialister tror att särskilt små och medelstora företag måste bli aktiva. Trots reservationer och initiala svårigheter har företagen kommit till samma slutsats, vilket syns i en Bitkom-undersökning: Trots intrycket att digitalisering kan vara ett hot, uppgav 86 procent av de frågade att industri 4,0 är mer chans än en risk.

Att vara medveten om potentialen som erbjuds av digitalisering är emellertid inte tillräckligt: ​​"Det räcker inte att se möjligheter, du måste också gripa dem", säger Berg. Och det är exakt utmaningen.
De som vill bli framgångsrika behöver digitaliseringsstrategier. Från att tänka utanför boxen till den kompetens som krävs av kvalificerade medarbetare: Det finns ett brett spektrum av strategier för att hantera digitalisering. Enligt experter ligger nyckeln till framgång i att utveckla nya affärsmodeller. Nya innovationer kräver dock analyserbara data för att konkurrera på marknaden för "Internet of Things" (IoT).

Datans roll

För branschen innebär det att nya affärsmodeller kan uppstå från utvärderade maskindata, användning av givare och realtidsbehandling av stora datamängder. Den uppnådda informationen hjälper företag i alla branscher att förbättra sina värdekedjor och optimera sina processer.
För att göra det möjligt stöder ifm-gruppen av företag andra företag med industriell automationsteknik som givare, styrsystem och kommunikationslösningar som fungerar som en "länk" i den digitala värdekedjan.

Till exempel kan industrikunder generera data från de utvecklade givarna och få viktig information. Denna information hjälper då till att upptäcka maskinskador på ett tidigt stadium och undviker följdskador.

Dessutom erbjuder teknikleverantören kompletta lösningar inom B2B-området - inklusive projektplanering och implementering, förklarar dr Thomas May, ledamot av ifm’s styrelse. Trots teknisk komplexitet fäster det traditionella företaget stor vikt vid ha en öppen kundkontakt: "Vi stöder varje kund personligen - var som helst i världen och på vilket språk som helst", säger May. Symtomatisk: Den serviceorienterade givarspecialisten har flera gånger varit "topparbetsgivare" i Tyskland.

Använda möjligheten

Även om rädslan att maskiner kan ersätta människor förmodligen är lika gammal som mekaniseringen själv: Förvänta dig det oväntade. Den tredje industrirevolutionen och den därmed ökade automatiseringen visade trots allt att förändring kan skapa nya chanser.

Förutsättningen för nya chanser är att företagen, i deras anställdas intresse, känner igen sin potential och utnyttjar den, utvecklar intelligenta produkter och tjänster anpassade till marknadens krav genom data.

Det är just vad ifm lyckades åstadkomma: Företaget, som utvecklar, tillverkar och distribuerar automationsteknik för mätning och kontroll, sysselsätter över 6 700 anställda i 70 länder - från ABAP-utvecklare till planeringschefer. Detta visar att digital teknik inte bara förändrar arbetet, men också genererar många nya jobb.