You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar
  3. Produktportfölj

LINERECORDER produktportfölj

Programvara, hårdvara, konsultation och implementering från en enda källa.

Hårdvaru- och programvarukomponenterna möjliggör direkt nätverksanslutning av alla anslutna givare och ställdon med en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Med denna anslutning kan maskindata, processparametrar och diagnostiska data läsas direkt och bearbetas av IT.

Den lättanvända serverprogramvaran LINERECORDER SMART OBVSERVER möjliggör datautvärdering med hjälp av kundspecifika cockpits. Med samma kommunikationsmekanismer är det möjligt att direkt koppla maskiner och utbyta produktionsrelaterade data.

Om och vilka givardata som PLC sänder till processtyrningsnivån måste definieras i PLC-programmet. Rapporter och analyser kan också överföras till högre nivåer. Förutsättningen för detta är en ytterligare anpassning av PLC-programmet.

LINERECORDER produktportfölj ger standardiserade kaskadbara funktionsmoduler för flexibel användning för optimering och kvalitetssäkring av produktions- och proceskedjan.
I kombination med parameterinställningsprogramvaran LR-Device kommer informationskedjan "från givare till ERP" i full cirkel.

LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR Agent CP) är en programvarugateway som möjliggör dubbelriktad kommunikation mellan vilken typ som helst och antal gränssnitt.
LR AGENT CP möjliggör SAP-system som ME, MII, Netweaver och HANA att kommunicera med den i stort sett inhomogena världen av givare, controllers och maskiner.