You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States

Od monitorowania drgań do Przemysłu 4.0

Monitorowanie drgań

Monitorowanie ogólnego poziomu drgań zgodnie z normą ISO 10816.
Wykrywanie uszkodzeń powstających na wczesnym etapie w celu zapobiegania awariom i wydłużenia żywotności maszyn.

Łatwość obsługi:
monitorowanie ogólnego stanu maszyny.

Standaryzacja:
zgodne z normą ISO 10816.

Niezawodność:
zabezpieczenie przed uszkodzeniem maszyny.

Elastyczność:
łatwa integracja z maszyną.

Niezawodność:
wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy.

Monitorowanie stanu

Wczesne wykrycie potencjalnych usterek i ich przyczyn na podstawie indywidualnych cech drgań i innych czynników.

Niezawodność:
stałe monitorowanie stanu maszyn krytycznych.

Przewidywanie:
diagnostyka maszyn w celu wczesnego wykrycia uszkodzeń i uniknięcia poważnych awarii.

Optymalizacja:
możliwość zaplanowania napraw.

Długa żywotność:
optymalne wykorzystanie pozostałego okresu żywotności części.

Oszczędność:
przejrzystość procesów produkcyjnych –
spełnienie założeń TCO (całkowite koszty posiadania).

Licznik:
funkcja licznika do pomiaru czasów ekspozycji i produkcji na podstawie głównych wskaźników.

Zabezpieczenie maszyn / monitorowanie procesów

Uniknięcie uszkodzeń części maszyn, narzędzi lub elementów obrabianych poprzez stałe monitorowanie i bardzo krótkie czasy reakcji. Integracja z systemem sterownia umożliwia dostosowanie monitorowania drgań do działania maszyny lub instalacji w konkretnym procesie.

Dynamika:
monitorowanie sił dynamicznych, np. podczas frezowania.

Szybkość:
czas reakcji 1 ms.

Niezawodność:
zabezpieczenie maszyn, narzędzi i elementów obrabianych przed kosztownymi uszkodzeniami następczymi.

Zapobieganie:
wczesne monitorowanie stanu pozwala uniknąć niespodziewanych awarii.

Integracja:
bezpośrednie podłączanie do układu sterowania maszyny przez interfejs sieciowy.

Przegląd produktów do monitorowania drgań

Grupa ifm: nasz własny rozwój i produkcja z zachowaniem wysokiej jakości.

Wykrywanie i zintegrowana ocena sygnałów drgań stanowią podstawę płynnej integracji monitorowania stanu online w systemach automatyki i sterowania niezależnie od producenta.