1. Strona startowa
  2. Od monitorowania drgań do Przemysłu 4.0
  3. Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu. Większa dostępność, niższe koszty konserwacji, zapewnienie jakości.

Dlaczego monitorowanie stanu?
Monitorowanie stanu umożliwia wczesne wykrywanie powstających uszkodzeń maszyny. Dzięki temu można zaplanować konserwację i optymalnie wykorzystać pozostały okres żywotności ważnych podzespołów. Drgania wpływające na jakość można wykrywać automatycznie w celu wykluczenia braków. Liczniki mogą służyć do ustalania zmiennych produkcyjnych (liczba godziny pracy i produkcji, prawidłowe/nieprawidłowe części, liczba braków, itd.) oraz czynników wpływających na żywotność podzespołów (wstrząsy, czas narażenia na drgania o zwiększonej amplitudzie, temperatura, moc, prędkość obrotowa,...).

Rozwiązanie z systemem efector octavis.
efector octavis to czujnik drgań, który oprócz wykrywania drgań i rejestracji ich danych wykonuje analizę sygnału i diagnostykę maszyny bezpośrednio na niej. System określa stan maszyny lokalnie i przekazuje dane do sterownika / układu sterowania procesem w postaci alarmów lub wartości stanu. Ponadto urządzenie posiada wbudowaną pamięć do przechowywania historii trendów wszystkich charakterystyk diagnostycznych.

Diagnoza drgań mieszarki.

Nieplanowane postoje maszyn krytycznych powodują ogromne koszty. Ciągły monitorowanie stanu całej instalacji umożliwia dalekowzroczne działania i optymalizację procesu.

Zabezpieczenie maszyn i zdalna konserwacja.

Monitorowanie przekładni turbin wiatrowych lub pomp wodociągowych pod względem zużycia i naprężeń umożliwia operatorowi zapewnienie skutecznej konserwacji. Wyjścia alarmowe służą do ochrony systemu, uruchamiania konserwacji zdalnej i upraszczania analizy celowej.

Systemy ifm do monitorowania stanu maszyn:

Systemy do pomiaru jakości oleju stanowią uzupełnienie rozwiązań do monitorowania stanu online. Firma ifm oferuje również programy narzędziowe do konfiguracji, wizualizacji i rejestracji danych.