1. Strona startowa
  2. Od monitorowania drgań do Przemysłu 4.0
  3. Przegląd produktów

Odpowiednie produkty do wszystkich zastosowań.

Podstawowy czujnik i przetwornik drgań

Czujniki i przetworniki drgań do ciągłego monitorowania ogólnego stanu drgań maszyn i instalacji zgodnie z normą ISO 10816. Czujniki mierzą prędkość drgań w obr./min. na nieobracającej się powierzchni podzespołu.

Podstawowy przetwornik drgań typu VT
Prosta funkcja przetwornika, 4...20 mA.

Podstawowy czujnik drgań typu VK
Wyjście przełączające i funkcja przetwornika. Zwłoka reakcji wykluczająca załączenie przy rozruchu.

Inteligentne czujniki drgań

Niewielki czujnik drgań typu VN monitoruje ogólny stan drgań maszyn i instalacji zgodnie z normą ISO 10816. Charakteryzuje się łatwym ustawianiem parametrów i lokalnym wyświetlaczem. Nie wymaga oprogramowania konfiguracyjnego.

Inteligentne czujniki drgań typu VN
Pokładowy wyświetlacz, pamięć historii do dokumentacji, do maszyn obrotowych o prędkości >120 obr./min.

Elektronika diagnostyczna

6-kanałowy system diagnostyczny do oceny sygnałów dynamicznych (np. przyspieszenia) i wejść analogowych. Elastyczne i szczegółowe monitorowanie i analiza. Interfejs Ethernet TCP/IP i interfejs sieciowy (tylko w VSE15x) do połączenia i integracji z systemem wyższego poziomu / sterownikiem PLC.

Elektronika diagnostyczna
4-kanałowy moduł diagnostyczny z dodatkowymi wejściami wartości procesowych, wbudowaną pamięcią historii i możliwością tworzenia sieci.

Elektronika diagnostyczna typu VSE002 / VSE100
Monitorowanie z wyborem częstotliwości, pamięć historii z zegarem czasu rzeczywistego, funkcja licznika, możliwość tworzenia sieci przez TCP/IP.

Elektronika diagnostyczna typu VSE150
Monitorowanie z wyborem częstotliwości, pamięć historii z zegarem czasu rzeczywistego, funkcja licznika, możliwość tworzenia sieci przez TCP/IP, złącze PROFINET/IO.

Akcelerometry

Akcelerometry mierzą siły dynamiczne na powierzchni maszyny i wysyłają sygnał surowy do dalszego układu monitorowania lub diagnostyki drgań, np. w elektronice diagnostycznej typu VSE.

Akcelerometry typu VSA / VSP
Wytrzymałe akcelerometry w różnych obudowach typu VSA lub VSP, również do montażu w trudno dostępnych miejscach. Wiele zakresów pomiarowych z wyjściem napięciowym (100 mV/g) lub pętlą prądową (0...10 mA). Podłączenie do elektroniki diagnostycznej VSE.

Akcelerometry typu VSA
Bezawaryjna praca w warunkach szybkich przesunięć lub znacznych sił. Wbudowana funkcja autotestu zapewniająca stałe bezpieczeństwo.

Iskrobezpieczny akcelerometr typu VSP0xA
Do pomiaru drgań w strefach niebezpiecznych. Podłączenie przez barierę do elektroniki diagnostycznej VSE zamontowanej poza strefą ATEX.

Oprogramowanie i akcesoria

Oprogramowanie VES004 służy do ustawiania parametrów i monitorowania online danych wszystkich inteligentnych czujników drgań i elektroniki diagnostycznej. Oprogramowanie serwera OPC firmy ifm umożliwia podłączenie diagnostyki drgań do systemów wyższego poziomu (SCADA, MES, ERP).

OPC stanowi standard w zakresie komunikacji niezależnej od producenta w automatyce; zapewnia znaczną elastyczność i łatwość wdrażania. Oprogramowanie SMARTOBSERVER firmy ifm obsługuje liczne funkcje do wizualizacji, przechowywania i analizy zmierzonych wartości w celu monitorowania stanu maszyn i instalacji. Oprócz adapterów montażowych ifm{oferuje szeroki asortyment techniki{łączeniowej (np. gniazda, kable Y) jako{akcesoria do pracy w bardzo różnych{warunkach.

Wybór należy do Ciebie.