1. Strona startowa
  2. Od monitorowania drgań do Przemysłu 4.0
  3. Zabezpieczenie maszyn i monitorowanie procesów

Zabezpieczenie maszyn i monitorowanie procesów. Mniej braków i mniejsze szkody następcze.

Dlaczego zabezpieczenie maszyn i monitorowanie działania?
Wadliwe ustawienia i parametry procesu, jak też niewłaściwe narzędzia mogą prowadzić do sytuacji awaryjnych pomiędzy częściami i narzędziami wrzeciona (zwiększone zużycie) lub niską jakość wyrobów. To skutkuje zwiększeniem kosztów,{skróceniem trwałości i odpadami.

Rozwiązanie z systemem efector octavis: Ciągły pomiar i ocena różnych charakterystyk drgań umożliwiają doskonałe monitorowanie i diagnostykę wrzeciona narzędzia. W zależności od dynamiki wzrostu mocy system na czas wykrywa sytuacje awaryjne i wyświetla odpowiednie komunikaty. Wyjście przełączające może zareagować na awarię w ciągu milisekundy, aby zminimalizować lub nawet wykluczyć szkody następcze. Integracja funkcji monitorowania drgań w układzie sterowania maszyny poprzez interfejs sieciowy umożliwia optymalne przystosowanie oceny (wyznaczanie progów alarmowych, wygaszanie wartości charakterystyki niepoddających się ocenie podczas obróbki, np. drgania łożyska wrzeciona) do aktualnego stanu pracy maszyny.

Wykrywanie drgań niestandardowych.

Wkręcany w obudowę wrzeciona mikromechaniczny akcelerometr typu VSA wykrywa najmniejsze zmiany specyfiki drgań.

Czujnik jest całkowicie odporny nawet na szybkie przesunięcia i znaczne siły.

Sposób na uniknięcie szkód następczych w obrabiarkach.

Na podstawie zmian charakterystyk drgań czujnik wykrywa wahania sił skrawania wywołane np. przez stępione wiertła lub zakleszczenie się wiórów.

Każdej obrabiarce można przypisać własne wartości graniczne tolerancji, np. próg zadziałania ostrzeżenia lub wyłączenia. Niezawodny sposób na uniknięcie uszkodzeń przedmiotu obrabianego.