You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States

Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania od firmy IFM

ifm-Systemlösungen

Oprogramowanie, sprzęt, doradztwo i wdrożenia z jednego źródła.

Przemysł 4.0 – nowy trend w produkcji – wizja inteligentnej, światowej sieci i komunikacji w przemyśle wytwórczym. Dzięki platformie LINERECORDER Framework grupa ifm oferuje idealne rozwiązanie. Spraw, aby procesy produkcyjne były bardziej przejrzyste, zoptymalizuj produkcję i zorganizuj system zapewnienia jakości.

Grupa ifm opracowuje i dostarcza znormalizowane i praktyczne moduły oprogramowania, które pomagają zwiększyć wydajność. Począwszy od tworzenia danych w czujnikach z cyfrowym łączem IO-Link jako sygnałem wejściowym, poprzez zdefiniowane bramki i bez ingerencji w istniejącą strukturę IT firmy.

Portfel produktów LINERECORDER

Oprogramowanie, sprzęt, doradztwo i wdrożenia z jednego źródła.

Komponenty sprzętowe i programowe umożliwiają bezpośrednie połączenie sieciowe wszystkich podłączonych czujników i aktuatorów z serwerem lokalnym przez sieć Ethernet. Dzięki temu połączeniu dane maszyn, parametry procesów i dane diagnostyczne mogą być bezpośrednio odczytywane i przetwarzane przez systemy informatyczne.

Spraw, aby procesy produkcyjne były bardziej przejrzyste, zoptymalizuj produkcję i zorganizuj system zapewnienia jakości. Grupa ifm opracowuje i dostarcza znormalizowane i praktyczne moduły oprogramowania, które pomagają zwiększyć wydajność. Wykorzystaj zalety ścieżki Y dla inteligentnych rozwiązań z zakresu monitorowania stanu maszyn, zużycia energii, jakości, śledzenia i identyfikacji w procesie produkcji oraz zdalnych usług.

Portfel produktów LINERECORDER obejmuje znormalizowane, kaskadowe bloki funkcyjne do elastycznego stosowania w celu optymalizacji i zapewnienia jakości łańcucha produkcji i procesów.

Interfejs do sieci fabrycznej.

Komponenty sprzętowe i programowe umożliwiają bezpośrednie połączenie sieciowe wszystkich podłączonych czujników i aktuatorów z serwerem lokalnym przez sieć Ethernet. Dzięki temu połączeniu dane maszyn, parametry procesów i dane diagnostyczne mogą być bezpośrednio odczytywane i przetwarzane przez systemy informatyczne.

Sercem interfejsu komunikacyjnego jest LR AGENT ifm, również w wersji wbudowanej. Może komunikować się z systemami o różnej technologii, z niejednorodnym światem czujników, sterowników i maszyn.

LR AGENT zapewnia dwukierunkową komunikację z różnymi protokołami komunikacyjnymi i dlatego jest bramą komunikacyjną. LR AGENT CP (Connectivity Port) został opracowany we współpracy z SAP, aby umożliwić komunikację z SAP ERP oraz z rozwiązaniami opartymi na chmurze, takimi jak baza danych SAP HANA.

Oprogramowanie LR SMARTOBSERVER pozwala na ciągłe monitorowanie stanu, ocenę danych i organizację konserwacji maszyn i urządzeń przy użyciu dostosowanych do potrzeb klienta kokpitów. System zapewnia raporty i analizy dostosowane do potrzeb klienta oraz zarządzanie alarmami dla zdefiniowanych procesów.

Oprogramowanie LR DEVICE do parametryzacji czujników IO-Link za pomocą urządzeń IO-Link USB i/lub master IO-Link jest kolejnym ogniwem w łańcuchu potencjałów optymalizacji.

Dopełnia ono inteligentne koncepcje produkcji. Parametryzacja online, przejrzysta ocena i monitorowanie danych procesowych aż do komunikacji z systemami ERP.