1. Strona startowa
  2. Systemy identyfikacji RFID

Systemy identyfikacji RFID firmy ifm

W produkcji, transporcie wewnętrznym i przenoszeniu automatyczna identyfikacja stała się normą. Systemy automatycznej identyfikacji umożliwiają dystrybucję towarów lub elementów montażowych odpowiednio do potrzeb oraz ich identyfikowalność w czasie rzeczywistym. Dzięki temu procesy produkcji i zaopatrzenia mogą być w pełni kontrolowane i sprawnie dokumentowane.
W systemach identyfikacji radiowej elementy przenoszące obrabiane przedmioty są oznaczone transponderami RFID, tzn. etykietami ID. Anteny umożliwiają zbliżeniowy odczyt danych z – i/lub zapisywanie ich na takich etykietach. Dane te są natychmiast przekazywane do jednostki przetwarzającej RFID, gdzie są przetwarzane. Jednostka przetwarzająca przesyła dane do sterownika PLC poprzez złącza magistrali sieciowych, takich jak PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP lub EtherCAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie na liniach produkcyjnych, gdzie jednostki te służą do sterowania przepływem materiałów.