1. Strona startowa
  2. Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania
  3. Product range
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

Maszyny, urządzenia i systemy są połączone za pośrednictwem LR AGENT CP (Connectivity Port).

LR AGENT CP jest wynikiem współpracy rozwojowej firm ifm i SAP (LINERECORDER Agent i SAP Pco – Plant Connectivity). Oba programy są połączone za pomocą szybkiego protokołu komunikacji międzyprocesowej.
LR Agent CP jest konfigurowalnym oprogramowaniem interfejsu obsługującym komunikację dwukierunkową.
Gromadzi ono i przetwarza informacje procesowe z maszyn i przekazuje je do innych systemów (np. baz danych, systemów ERP, MES). Ponadto LR AGENT CP wysyła wymagane dane z powrotem do maszyn.

  • Uniwersalny interfejs dla maszyn i urządzeń w systemach SAP
  • Elastyczne przesyłanie danych – niezależnie od typu maszyny
  • Interfejsy komunikacyjne mogą być konfigurowane przez użytkownika
  • Dwukierunkowa wymiana danych
  • Konfiguracja zamiast programowania
  • Bezpieczne pośrednie buforowanie danych