You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Koristi IO-Linka
  2. Integracija sustava postrojenja
  3. Osnovno postavljanje

Osnovno postavljanje

U videozapisima u nastavku prikazuje se način spajanja mastera IO-Linka s računalom pomoću kabela za protokol Ethernet te se predstavljaju još neke osnovne funkcije.

Početni paket IO-Linka od poduzeća ifm

Za početak rada s IO-Linkom, preporučuje se upotreba početnog paketa poduzeća ifm. Pruža vam sve što je potrebno za početak digitalizacije. Početni paket poduzeća ifm sadrži sve relevantne dijelove i softver za namještanje parametara.

Početnim paketom možete steći iskustvo za namještanje parametara sa svojeg radnog stola. Prije prelaska na sljedeći logični korak integracije upravljačkog uređaja, paket se može upotrijebiti za testiranje potencijala i novih funkcija IO-Linka. Uvjerite se sami koje se prilike pružaju proizvodima IO-Linka poduzeća ifm!