• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

IO-Link: otvoreni komunikacijski standard prisutan u cijelom svijetu

Bolji radni učinak. Manji napor.

Senzorima IO-Linka poduzeća ifm otvaraju se potpuno nove mogućnosti za korisnika. Od jednostavnog i brzog postavljanja do dodatnog strojnog praćenja podataka do transparentnosti postupka od strojne razine do softvera ERP: IO-Link pruža uvjerljivo poboljšanje učinkovitosti i uštedu troškova. Provjerite sami!

Ove su rezultate ostvarili kupci koji su prethodno upotrebljavali standardno paralelno ožičenje analognih senzora i koji su bili primarno motivirani značajno smanjenim vremenima instalacije, manjim brojem potrebnih dijelova i jednostavnijom integracijom u upravljački uređaj.

IO-Link su razvili vodeći proizvođači senzora, pokretača i upravljačkih uređaja. Rezultat je standardizirano sučelje za automatizaciju neovisno o sabirnici polja. Time se korisniku omogućava spajanje od točke do točke bez složenog adresiranja.

Jednostavno postavljanje, brza zamjena senzora

Uređaji IO-Linka jednostavno su povezani npr. priključkom M12. Stoga se isključuju kvarovi nastali zbog neispravnog ožičenja. S obzirom da se standardni industrijski kabeli mogu upotrebljavati za prijenos podataka, odstupanje potrebnih kabela je smanjeno. Uz to, samo jedan kabel mora voditi natrag do PLC-a i zahvaljujući IP69K, mnogi masteri IO-Linka mogu se upotrebljavati izravno u polju.

Pomoć pri integraciji IO-Linka

Ako se upotrebljava master IO-Linka, njime se pohranjuju svi parametri povezanih senzora. Ako se senzor kasnije zamijeni identičnom jedinicom, pohranjeni se parametri automatski zapisuju na novi senzor. Nije potrebno tražiti potrebne postavke senzora.

Ova praktična zamjena uključi i pokreni moguća je zbog jedinstvene identifikacije uređaja u ID-ovima dobavljača i uređaja: Uz IO-Link uređaju se mogu provjeriti. Time se jamči da se uređaji neće zamijeniti neprikladnim jedinicama.

Točan prijenos mjernih vrijednosti bez smetnji

Mjerne vrijednosti konvencionalnih senzora pretvaraju se nekoliko puta u digitalne i analogne podatke prije konačne procjene u PLC-u, što rezultira gubitkom točnih mjernih vrijednosti. IO-Linkom se podatci prenose isključivo u digitalnom obliku na temelju signala od 24 V i stoga ne dolazi do pretvorbe i gubitaka.

Uz to, na prijenos signala nemaju učinak vanjski utjecaji. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni; podatci se mogu prenositi putem standardnih industrijskih kabela. Uz novu tehnologiju, čak više nisu potrebne ni skupe analogne ulazne kartice.

Razina u tlačnim spremnicima stalno se otkriva higijenskim tlačnim senzorima poduzeća ifm. U prošlosti, gubitci pri pretvaranju te smetnje EMC tijekom odašiljanja analognog signala razine dovodili su do netočnih rezultata. Zahvaljujući isključivo digitalnom odašiljanju mjernih vrijednosti pomoću IO-Linka, točna mjerna vrijednost danas se odašilje na upravljački uređaj.

Neovisno o upravljačkom uređaju i sabirnici polja

Putem mastera IO-Linka, uređaji IO-Linka mogu se integrirati u gotovo bilo koju infrastrukturu sabirnice polja i upravljačkih sustava, uz pružanje sučelja za PROFINET, EtherNet/IP ili AS-i, između ostalog. Funkcijskim blokovima PLC-a pojednostavljuje se programiranje. IO-Link su razvili vodeći proizvođači industrije automatizacije kao otvoreni standard koji se kontinuirano unaprjeđuje. Moguće je čak povezati i pokretače kao što su terminali ventila s masterima IO-Linka. Rezultat je fleksibilnija i manja infrastruktura postrojenja.

Nekoliko izmjerenih vrijednosti u jednoj jedinici

U područjima primjene kao što su rashladni krugovi, nekoliko obradnih vrijednosti često se otkrije radi jamčenja točnog upravljanja postupkom. Posljedično, konvencionalnom mjernom točkom se uključuje nekoliko senzora, npr. za otkrivanje stope protoka, ukupne količine i temperature. Senzorima s IO-Linkom može se mjeriti i digitalno prenositi više od jedne obradne vrijednosti. Senzorom protoka s IO-Linkom trebalo bi biti moguće precizno otkriti sve tri vrijednosti u jednoj jedinici i digitalno ih prenijeti putem standardnog trožičnog kabela. Time se značajno smanjuju troškovi konfiguracije, instalacije i pohrane zamjenskih senzora.

Daljinski pristup parametrima senzora

Parametri uređaja IO-Link mogu se mijenjati pomoću softvera za namještanje parametara, kao što je LR DEVICE. Time se omogućuju brza prilagođavanja i smanjuje prekid u radu. Senzori IO-Linka mogu se blokirati operativnim ključevima na senzoru ili na daljinu putem softvera. Blokada se ne može deaktivirati bez softvera, isključujući svjesne ili nesvjesne promjene parametara na senzoru. Softverom LR DEVICE omogućuje se korisnicima spremanje postavki uređaja i stvaranje protokola postavki.

Praćenje stanja / dijagnostika

S IO-Linkom dolazi do istovremenog prijenosa obradnih i servisnih podataka. Dijagnostički podatci koji se mogu vratiti aciklički, kao što su najmanje ili najveće vrijednosti ili pogreške kao što su lomovi voda ili kratki spojevi, otvaraju mogućnost za održavanje na temelju stanja, čime se jamči veće vrijeme rada postrojenja. Dijagnostičkim podatcima moguće je pristupiti i tijekom rada.

Obujam protoka u rashladnom sklopu precizno se mjeri magnetsko-indukcijskim linijskim senzorima volumetrijskog protoka serije SM. Ako dođe do pogreške, dijagnostički se podatci prenose s mastera na upravljački uređaj. Nesporno se utvrđuje senzor u kvaru.

Otkrivanje medija, pjene i zaprljanja

Upotrijebite IO-Link i pogledajte što se mjeri senzorom. Mnogi se pametni senzori mogu upotrebljavati isključivo kao binarni senzori, npr. radi pružanja signala prekapčanja kada se dosegne gornja ili donja razina. Putem integriranog sučelja IO-Linka, senzorom se može također odašiljati trenutačna procesna vrijednost. Time se, primjerice, omogućava razlikovanje proizvoda i sredstva za čišćenje u upravljačkom uređaju. Moguće je i otkriti pjenu ili zaostalu prljavštinu nakon postupaka čišćenja radi zaštite postrojenja i proizvoda.