You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Koristi IO-Linka
  3. Najčešće postavljana pitanja / Pojmovnik

Najčešće postavljana pitanja i pojmovnik IO-Linka

Najčešće postavljana pitanja

Tehnologija

Što je IO-Link?

IO-Link je otvorena, standardizirana tehnologija kojom se korisniku omogućuje postavljanje veze od točke do točke. Za IO-Link nije potrebno adresiranje senzora. Dijelovi IO-Linka poduzeća koji su članovi konzorcija IO-Linka, kompatibilni su jedni s drugima.

Je li IO-Link još jedna sabirnica polja?

IO-Link nije sabirnica polja. U strukturi automatizacije, IO-Link se nalazi ispod topologije sabirnice polja. Masteri IO-Linka upotrebljavaju se za povezivanje senzora sa sabirnicom polja i povezanim upravljačkim uređajem (pogledajte sliku).

Kako mogu integrirati senzore IO-Linka u svoj upravljački uređaj?

Obradni podatci preneseni senzorom IO-Linka mogu se očitati PLC-om bez daljnje pretvorbe. Pročitajte odjeljak Integracija sustava za više informacija.

Što se označava kraticom IODD?

IODD je kratica za IO-Link Opis Uređaja. Postoji pojedinačna datoteka IODD za svaki uređaj IO-Linka. Ovdje se pohranjuju značajke uređaja i pojedinačne informacije senzora kao što su identifikacija, obradni i dijagnostički podatci. Potrebni su za integraciju senzora u infrastrukturu IO-Linka.

poduzeće ifm pruža datoteku IODD za svaki svoj proizvod IO-Linka na svojem mrežnom mjestu pod „Dokumenti i preuzimanja”. Uz to, IODD svakog uređaja IO-Linka koji prodaje poduzeće ifm sprema se u softver za namještanje postavki poduzeća i u druga softverska rješenja za uređaj IO-Linka i alate za konfiguraciju ulaza marke ifm.

Zajednicom IO-Linka nudi se i biblioteka IODD neovisna o proizvođaču: Na tražilicu IODD

Prijenos mjernih vrijednosti

Kako se senzorima IO-Linka odašilju mjerne vrijednosti?

Putem IO-Linka, mjerne i obradne vrijednosti prenose se isključivo u digitalnom obliku – bez pretvorbi – od senzora do PLC-a.

Po čemu se mjerna vrijednost IO-Linka razlikuje od analognog signala (4...20 mA)?

Čitavi je prijenos izmjerenih vrijednosti digitalan. Nema pretvorbi mjerne vrijednosti. S prijenosom analognog signala, digitalno izmjerena vrijednost se pretvara u analogni signal u senzoru i prenosi se do PLC-a gdje se pretvara natrag u digitalni signal. Ovo načelo prijenosa podliježe greškama i gubitcima u pretvorbi. Za dodatne prednosti, kliknite ovdje!

Dijagnostika

Može li se otkriti kvar na vodu pomoću IO-Linka?

Da. Masterom IO-Linka provjeravaju se svi uređaji IO-Linka unutar komunikacijskog ciklusa. Ako uređaj ne odgovara, kvar na vodu se odmah otkriva i javlja bez obzira na mjernu vrijednost.

Mogu li se senzorima IO-Linka signalizirati kvarovi?

Da, to se obavlja putem događaja. Senzorom (uređajem) se može otkriti i signalizirati neispravan radni status masteru. To se obavlja postavkom bita na sučelju. Masterom se očitava taj događaj i prenosi upravljačkom uređaju kao klasična šifra pogreške.

Master IO-Linka

Što je master IO-Linka?

Masterom IO-Link uspostavlja se veza između jednog ili više uređaja IO-Linka i sustava sabirnice polje koji služi kao pristupnik. Pregled proizvoda: Masteri IO-Linka

Postavljanje mastera IO-Linka

Svaki priključak mastera korisnik mora konfigurirati prema zahtjevima polja primjene korisnika: način priključka mastera (DI, DO, IO-Link), širina i dužina obradnih podataka. Preporuka: Uključite identifikaciju uređaja za buduće kompatibilne zamjene. Softverom LR DEVICE olakšava se ovaj postupak skeniranjem mreže radi dostupnih mastera i povezanih uređaja IO-Linka.

Prijenos i preuzimanje parametara uređaja IO-Linka

Automatsko učitavanje ili preuzimanje priključka ovisi, s jedne strane, o namještanju parametara uređaja IO-Linka, a s druge strane o konfiguraciji priključka mastera. Namještanje postavki uređaja IO-Linka i konfiguracija mastera obavljaju se pomoću inženjerskog alata kao što je LR DEVICE.
LR DEVICE putem štapića USB: QA0011
LR DEVICE preuzimanjem: QA0012

Prednosti bez postojeće strukture IO-Linka

Mogu li imati koristi od senzora IO-Linka bez postojeće strukture IO-Linka?

Općenito, senzor IO-Linka radi i bez infrastrukture IO-Linka. U tom slučaju djeluje kao normalni senzor, nema dodatnih informacija. Međutim, ako se kombinira s memorijskim priključkom, senzorima IO-Linka može se značajno pojednostavniti namještanje parametara senzora. Ako se sustav kasnije naknadno ugradi s IO-Linkom, sve koristi IO-Linka bit će odmah dostupne.

Koje se koristi nude memorijskim priključkom?

Za instalacije bez IO-Linka, memorijskim se priključkom omogućava odašiljanje parametara na zamjenske jedinice. Kako bi se to postiglo, njime se očitavaju i spremaju podatci povezanog senzora IO-Linka. Spremljeni se parametri mogu kopirati na senzore iste vrste s tvorničkim postavkama.
memorijski utikač poduzeća ifm: E30398

Pojmovnik

Pokretač

Uređaj za pretvaranje električnih signala u kinetičku energiju.

Priključak A/ Priključak B

Priključak A ima integrirano napajanje s niskom strujom za uređaje; priključkom B se omogućuje drugo izolirano napajanje za izlaze.

Aciklički podatci

Podaci koji se prenose s upravljačkog uređaja tek nakon zahtjeva (npr. podatci o postavkama, dijagnostički podatci).

Dvosmjerni podatci

Podatci koji idu u oba smjera (od mastera IO-Linka i prema njemu. Stoga se senzori mogu konfigurirati i očitati tijekom rada.

COM1-3

Stope prijenosa podataka IO-Linka. Do 32 bita se može prenijeti između uređaja IO-Linka i mastera IO-Linka po ciklusu. Uz COM1, prenose se brzinom od 4,8 kBita/s, uz COM2 brzinom od 38,4 kBita/s i uz COM3 brzinom od 230,4 kBit/s.

Uređaj

Uređaj može biti senzor, pokretač ili hibridni uređaj. To je pasivni sudionik i samo odgovara na zahtjev mastera.

DI / DO

Digitalni ulaz / izlaz.

DTM

Upravitelj vrste uređaja (Device Type Manager – upravljački program povezan s proizvođačem).

U/I konfiguracija različitih priključaka putem IO-Linka

Kada se koristi IO-Linkom, korisnik prima ulazne i izlazne podatke putem priključka uređaja senzora/pokretača. Više ne vrijedi standardno razlikovanje priključka kao ulaza/izlaza. U standardnom načinu bez IO-Linka, svaki priključak uređaja koji ima mogućnost IO-Linka može se još uvijek konfigurirati kao ulaz ili izlaz.

Događaj

Uređajem se može signalizirati neispravan radni status masteru po događaju. To se obavlja postavkom bita na sučelju. Masterom se očitava ovaj događaj s klasificirajućom šifrom pogreške.

FDT

Alat terenskog uređaja (npr. Spremnik marke ifm)

Datoteka u GSD-u

Master datoteka uređaja – opisuje sučelje uređaja koji se spaja na sabirnicu polja. Datoteke u GSD-u dostupne su kao datoteke i omogućava ih proizvođač uređaja.

HMI

Upravljački i nadzorni uređaj automatizacijskog sustava (Human Machine Interface – Sučelje čovjek-stroj)

Glavina

Za razliku od pristupnika, čvorištima se uspostavlja veza između dva identična sučelja; poznata su čvorišta USB-a.

Hibridni uređaj

Uređaj kojim se spajaju funkcije senzora i pokretača.

IEC 61131

Međunarodna norma IEC 61131 odnosi se na osnove programabilnih logičkih upravljačkih uređaja. U dijelu 9. opisuje se IO-Link pod oznakom Jednostruko digitalno komunikacijsko sučelje za male senzore i pokretače (SDCI).

IODD

Opis elektroničkog uređaja (opis uređaja IO-Linka).

Uređaj IO-Linka

Terenski uređaj kojeg nadzire i kojim upravlja masterom IO-Linka.

Master IO-Linka

Uspostavlja vezu između sabirnice polja visoke razine i uređaja IO-Linka. Masterom IO-Linka nadziru se i kontroliraju uređaji IO-Linka.

MES (Sustavi za izvršavanje proizvodnje)

MES je razina višeslojnog sustava upravljanja proizvodnjom koja je usmjerena na postupak. Razlikuje se od sličnih učinkovitih sustava za planiranje proizvodnje, npr. sustava ERP (Planiranje resursa poduzeća) izravnim spajanjem na distribucijske sustave automatizacije postupka. MES-om se omogućava upravljanje i kontrola proizvodnih postupaka u stvarnom vremenu. To uključuje standardno prikupljanje i pripremu podataka kao što je prikupljanje proizvodnih podataka (PDA), prikupljanje strojnih podataka (MDA) te prikupljanje podataka o osoblju, kao i ostalih postupaka čime se neposredno utječe na proizvodni postupak.

Priključak

Komunikacijski kanal IO-Linka.

Poslužitelj za namještanje parametara

Master IO-Linka prema specifikaciji IO-Linka 1.1. može djelovati i kao poslužitelj za namještanje parametara uređaja IO-Linka.

Povezivanje s točke na točku

Povezivanje s točke na točku izravna je i neposredna veza između dvije točke, mjesta ili uređaja.

Vrsta

Uređaj kojima se otkrivaju i pretvaraju fizičke vrijednosti u električne količine.

SIO

Standardni ulaz / izlaz: Ovaj se način upotrebljava za rad konvencionalnih digitalnih uređaja koji su povezani s priključcima mastera IO-Linka i senzorima IO-Linka koji se upotrebljavaju bez strukture IO-Linka.

PLC

PLC je industrijsko računalo kojim se kontrolira stroj ili sustav i koji se programira na digitalnoj osnovi. Korisnik programira PLC prema zahtjevima sustava. Periferni se signali očitavaju ili omogućavaju pomoću ulaznih/izlaznih modula ili mastera sabirnice polja te decentraliziranih sporednih uređaja sabirnice polja.

Sporedni

Sudionik sabirnice koji ne komunicira samostalno, već samo odgovara na zahtjeve mastera.

Vrijeme pretvorbe

Vrijeme pretvorbe zbroj je vremena koje je potrebno analogno-digitalnom pretvaraču da zabilježi mjernu vrijednost i vremena potrebnog za obradu mjerne vrijednosti i podataka dijagnostike i praćenja kvara na vodu u modulu.

Ciklički podatci

Podatci se prenose automatski i u redovnim vremenskim razmacima (obradni podatci, stanje vrijednosti).

Vrijeme ciklusa

U kontekstu upravljačkih uređaja, vrijeme ciklusa odnosi se na obradu programa od očitavanja ulaza do opskrbe na izlazima. U kontekstu komunikacijskih sustava, vrijeme ciklusa odnosi se na vrijeme razmjene svih podataka između svih sudionika te ponovnog početka ciklusa. Za IO-Link, ovisi o stopi prijenosa. Uz COM3, potpuni ciklus prijenosa traje 0,46 milisekunda. Uz COM2, vrijeme trajanja ciklusa je 2,3 milisekunde.