You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. 3D kohteentunnistus
  2. O3D-anturi

3D-anturi

Teollinen 3D-kuvankäsittely

Tilat ja kohteet yhdellä silmäyksellä.

Optoelektroniset 3D-anturit sopivat moniin erilaisiin sovelluksiin, kuten tilavuuden, etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaamiseen. Ne mittaavat anturin ja kohteen pinnan etäisyyden piste pisteeltä valon kulkuaikaan perustuvalla mittausperiaatteella. Anturit valaisevat mittausalueen sisäisellä tai ulkoisella infrapunavalolähteellä ja laskevat etäisyyden pinnasta heijastuvan valon perusteella.

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut anturit sopivat hyvin sovelluksiin, joissa esim. valvotaan täydellisyyttä, määritellään tilavuuksia, lajitellaan tai puretaan kohteita tai ohjataan robotteja.