You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. 3D kohteentunnistus
  2. Parametrointi ja asennus

Parametrointi ja asennus

Käyttäjäystävällinen.

Vision Assistant tarjoaa 5 sovellusta: kuormalavojen purku, robottitarttujan asemointi, täydellisyyden valvonta, kohteen mitoitus ja pinnankorkeuden valvonta. Avustajavelho ohjaa käyttäjää sovellusasetusten tekemisessä. Tämä on selkeää ja intuitiivista. Haluttu sovellus voidaan konfiguroida ja käynnistää vain muutamassa minuutissa. Ennalta määritetyt sovellukset mahdollistavat automaatioratkaisujen toteuttamisen, mutta Vision Assistant pystyy paljon muuhunkin: Laajennetussa parametrointimoodissa kokenut käyttäjä voi laajentaa valmiita sovelluksia tai luoda omia sovellusratkaisuja.

Vision Assistant -ohjelmisto on keskeinen elementti O3D-anturin parametroinnissa ja asennuksessa.

O3D-anturi –
Vision Assistant -ohjelmisto

Sovellusavustaja ja laajennettu parametrointimoodi

Jatkuva tiedonvaihto käyttäjien kanssa ja laajamittainen testaus ovat johtaneet anturin poikkeukselliseen helppokäyttöisyyteen ja integroitavuuteen.

Samalla tarkkuus on edelleen taattu ja yksilölliset säädöt mahdollisia. Yksilöllinen sovitus ympäristöön johtaa askel askeleelta lähemmäs haluttua sovellusta.


Avustaja

Sovellutukset - valmiina

3D-anturin asennus on helppoa seuraavia sovelluksia varten tehtyjen avustajien ansiosta

Laajennettu parametrointimoodi

Sovellusten räätälöinti ja laajennus

  • Laadunvalvonta
  • laajennettu täydellisyyden valvonta
  • laajennettu kuormalavojen lastauksen valvonta

O3D-kamera –
ohjelmistokehityspaketti

O3D-kameraa ja ohjelmistokehityspakettia voidaan käyttää yksittäisten ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen.

Jos kamera integroidaan koneeseen, mittausdataa voidaan arvioida yleisten kuvankäsittelykirjastojen avulla. Ohjelmistokehityspaketti koodiesimerkkeineen on saatavissa erilaisille ohjelmointikielille.