You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

OPC UA сървър за VSE: следене на вибрациите 4.0

  • Отвореният стандартен интерфейс позволява лесен трансфер на данни до ИТ нивото
  • Лесно интегриране на следенето на вибрациите в холистично цифрово наблюдение на инсталацията и технологичните процеси
  • Просто конфигуриране и управление без необходимостта от познания по програмиране

Лесно свързване към ИТ нивото

С OPC UA сървъра за VSE данните от диагностичната електроника могат да се прехвърлят на ИТ ниво много лесно и без задълбочени познания по програмиране. Това прави информацията за анализа на вибрациите достъпна за софтуерно базирано контролиране на инсталацията и оптимизиране на процесите в системи от по-високо ниво.

За обработката на данни е необходим отделен клиент.

Изисквания към системата

  • Quadcore i5/i7
  • Минимум 8 GB RAM
  • Windows 10 64-bit
  • Windows server 2019 64-bit
  • Windows server 2016 64-bit
  • Net Core 3.1 Runtime (x64)

За OPC UA

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) е независимият от производителя и платформата комуникационен стандарт за сигурна, надеждна комуникация на данни в Индустриалния интернет на нещата (IIoT).

Съвместими продукти