You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Софтуер
  5. VOD001

Лиценз за свързване към диагностична електроника тип VSE

VOD001

VSE OPC UA SERVER DEVICES LIC

Лиценз за свързване към диагностична електроника тип VSE

VOD001

VSE OPC UA SERVER DEVICES LIC

  • Отвореният стандартен интерфейс позволява лесен трансфер на данни до ИТ ниво
  • Лесно интегриране на мониторинга на вибрациите в холистично цифрово наблюдение на инсталацията и процесите
Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Приложение
Диагностичната електроника (VSE) се лицензира в сървъра OPC UA в зависимост от броя на свързаните устройства
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Допълнително необходим софтуер
VOS050: VES OPC UA Server