• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

оси x, y и z: сензорът отчита ускорение в три измерения

  • Оптимален анализ на състоянието благодарение на измерването на ускорението по 3 оси
  • За връзка с електрониката за диагностика VSE
  • Универсална употреба благодарение на стандарта IEPE
  • Широк измервателен диапазон за много различни сценарии на приложения
  • Здрави корпуси с клас на защита IP 67, IP 68 и IP 69K

За ефективна диагностика на вибрациите

Сензорът за ускорение тип VSM може да открива промени във вибрациите по осите x, y и z. Това пространствено възприятие опростява контрола на състоянието на машини, при които силите и дебалансите не засягат само една ос на движението, както е при двигателите и движещите се части на инсталацията.

Важен индикатор на контрола на състоянието

Сигналът за ускорението играе важна роля в контрола на състоянието на машината и на инсталацията. Той е индикатор за различни симптоми, като дебаланс, повредени лагери или счупвания, които могат да доведат до неизправност на машината и дори до повреди, които не могат да се ремонтират.
Получените необработени данни се прехвърлят за по-нататъшна оценка на външно устройство, като електрониката за диагностика VSE от ifm.

Здрави: Принцип на измерване на базата на микроелектромеханична система (MEMS)

Сензорите за ускорение се базират на MEMS чип (капацитивен принцип на измерване) и е предназначен за отговорни промишлени приложения. Благодарение на технологията MEMS, нормалното функциониране на сензора може да се проверява активно чрез електрониката за диагностика (самопроверка).

Широко съвместим: Стандарт IEPE

Сензорът предава своите данни чрез сигнал IEPE, който е стандартен на пазара, напр. за сензори за ускорение. Предимството на устройствата IEPE е постоянната висока чувствителност независимо от вида на съединителния кабел и неговата дължина.

Аксесоари