• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Лесен за прилагане на контрол състоянието в промишлеността

  • Ефективен онлайн контрол на състоянието на прости машини
  • Безпроблемна интеграция директно в промишлени Ethernet системи
  • Прости индикатори в реално време за автоматизирани предупреждения

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Улавяне на необработени сигнали за по-задълбочен анализ
  • Не се изисква разпределителен шкаф или голямо окабеляване благодарение на IO-Link

Поддръжка в реално време за промишлени машини
Защита на машини от промишлен клас се интегрира директно във Вашата съществуваща платформа за управление. Състоянието на машината се следи непрекъснато за често срещани състояния на неизправност поради удари, умора на компоненти и триене. Това позволява навременно и предвидимо планиране на поддръжката преди възникване на големи повреди или неизправности и прекъсване на производството. Машините са непрекъснато и постоянно защитени за разлика от защитата със системи за периодично наблюдение.

Лесно свързване благодарение на IO-Link
Проверената в промишлеността система IO-Link опростява интегрирането на технологията Industry 4.0 директно във Вашата съществуваща платформа за контрол. Не са необходими скъпи вторични мрежи, шлюзове и IT поддръжка. Устройствата IO-Link Master изпращат сигнали за състоянието до органите за управление и имат възможност да изпращат изчислени и необработени вибрационни сигнали до системи от по-високо ниво за по-задълбочен анализ.

Технологични стойности
Сензорът за вибрации VVB001 получава отвътре и анализира различни технологични стойности, които се използват за откриване на грешки в машината.

v-RMS (Условия за разхлабване в машината)
Ефективната стойност на скоростта на вибрация показва умора на компонент.

а-RMS (Условия за триене в машината)
Ефективната стойност на ускорението показва механичното триене.

a-Peak (Условия за удари в машината)
Максималното ускорение показва механични удари.

Коефициент на амплитудата
a-Peak/a-RMS е един от важните критерии за цялостното състояние на машината.

Температура
Показва повишаваща се температура, причинена от прекомерно триене или други въздействия (например електрически причини).

Необработени данни
За подробен анализ или анализ на причината в случай на повреда, сензорът предоставя и необработени данни от записа на ускорението. Те се издават при поискване като BLOB (Binary Large Object (масивен двоичен обект)) и се предават с помощта на IO-Link. Системата може да записва работното състояние на интервали от 4 секунди и да предава данните през няколко минути на системи от по-високо ниво.