• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

2 в 1: Сензори с IO-Link и сигнал на цифров превключвател

  • Едновременно предаване на изчерпателни данни за процеса и бързи сигнали за превключване
  • Постоянната информация за разстоянието прави механичните промени видими на ранен етап
  • Диагностичната информация помага за намаляване на прекъсванията
  • Функциите с възможност за конфигуриране увеличават гъвкавостта и намаляват складирането

Бързо превключване, постоянна диагностика

С тези индуктивни сензори пътят Y, т.е. предоставянето на сензорна информация както за аналоговия, така и за цифровия свят, започва в самия сензор.

Така сензорът дава възможност за най-доброто от двата свята - само чрез един свързващ кабел: Операциите за бързо превключване могат да се предават към контролера чрез превключващ сигнал, докато промените в разстоянието между сензора и целта, например, могат да се наблюдават непрекъснато и да се предават на информационно-технологично ниво чрез IO-Link.
Това позволява да се идентифицират изискванията за поддръжка на ранен етап и да се избегнат скъпи непланирани престои.