You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Свързване на IO-Link към компютър чрез USB

  • За свързване на IO-Link сензори към компютър чрез USB
  • За бърза настройка на параметри и лесно отчитане на показанията на IO-Link сензорите
  • Не се нуждае от отделно електрическо захранване
  • Индустриално съвместими здрави конектори М12
  • Пълен комплект с кабел за сензор u USB кабел

IO-Link за компютър
Интерфейсът AL1060 е модул IO-Link Master с 1 порт, който действа като шлюз и осъществява връзка между комуникацията на IO-Link и компютър (чрез USB интерфейс). Той дава възможност на потребителите да конфигурират удобно сензорите, които могат да работят с IO-Link, чрез компютър със съответния софтуер, преди да бъдат монтирани на съоръжението. Това намалява значително времето на подготовка за работа и свежда до минимум грешките в настройката. За повечето сензори не е необходимо отделно електрическо захранване. Той прави изключително лесно свързването на монтирани на съоръжението сензори към лаптоп, напр. за отчитане на технологични стойности или коригиране на параметрите на сензора на място.

Предимства и ползи за клиента

Не е необходимо електрическо захранване
Интерфейсът AL1060 има вграден мощен преобразувател на напрежение, който генерира напрежение 24 V за сензора от напрежението 5 V на USB на IO-Link порта. В зависимост от компютъра този изход може да се натоварва с до 150 mA. Това е достатъчно за повечето сензори. Ако за изхода на сензора са необходими по-големи токове, тогава може да се използва отделно електрическо захранване.

Здрави, съвместими с индустриалната мрежа връзки
Трите връзки на устройството – IO-Link, USB и захранващо напрежение-опция – са конструирани като здрави и съвместими с индустриалната мрежа конектори M12. Това означава, че интерфейсът може да се използва дори в тежки условия на околната среда.

Светодиоди за състояние
Няколко светодиода за състояние на модула дават възможност на потребителя да следи състоянието и улесняват откриването на грешки. Ако например, USB захранването е недостатъчно за даден сензор, това се индикира чрез светодиод.

Обхват на доставката
В допълнение към модула IO-Link Master AL1060 в комплекта са включени всички съединителни кабели, които са необходими за работата (M12 кодиран с B за USB, M12 кодиран с A за сензора). Като опция се предлагат широк набор от захранващи модули с различни адаптерни плочи за използване по целия свят.

Продукти