• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Конфигуриране и следене на устройства с IO-Link чрез Bluetooth адаптер

Новият Bluetooth адаптер за IO-Link дава възможност за достъп до сензори чрез смартфон*
Лесна настройка на параметри и отчитане на технологични стойности и събития при всички свързани към главния модул устройства с IO-Link
Безплатен ifm moneo blue за iOS и Android
Удобна настройка на параметри на много сензори благодарение на графичното представяне
С клас IP69K, адаптерът е подходящ и за използване в хигиенни зони 

Проверка и конфигуриране на сензорите с IO-Link на смартфона
Чрез Bluetooth адаптера за IO-Link Мастъри ifm предлага удобен начин за отчитане на данните на свързаните към главния модул устройства и на самия главен модул и промяна на параметрите. Технологичният поток може да се поддържа чрез реагиране на ситуацията, без първо да се напуска съоръжението и да се посещава отдела за информационни технологии. Защитата с парола предотвратява нежелана вредна намеса в съществуващата система от параметри.

Безплатно приложение осигурява графично представяне
Маркирането на интуитивното приложение, което се предлага безплатно за смартфони на Apple и с Android, означава, че то предлага графично представяне, което прави настройката на параметрите на температурния сензор на TCC или на сензора за клапани MVQ101 например, още по-лесна.

Изисквания към софтуера и хардуера
Приложението изисква iOS от версия 10.3 или Android от версия 5.0 нагоре. Смартфонът трябва да поддържа Bluetooth 4.1. Вече е възможно показване на таблети, при следващите актуализации ще бъде предложена пълна версия за таблет.
Bluetooth адаптерът може да се използва с всички главни модули на IO-Link, на ifm от версия 2.1 на фърмуера нагоре. Поддържат се и класическият Bluetooth, и Bluetooth Low Energy (BTLE). Обхватът е прибл. 10 до 30 метра в зависимост от съответната ситуация на монтаж.

Предаване на записаните технологични данни по имейл
Bluetooth адаптерът може да записва технологични данни. След това тези записи могат да се предават във формата на zip файл за по-нататъшна оценка на компютър, директно от moneo blue.

* Списъкът с държавите, които могат да използват този модул, може да бъде намерен в информационния лист на модула Bluetooth.

Случай на употреба в съоръжения за производство на храни

Клиентът би искал да може да регулира клапаните, за да адаптира потока на продукта. Bluetooth адаптерът е просто решение. Той се свързва към главното устройство и заедно с безплатното приложение mone|blue, което може да се изтегли на смартфон или таблет, позициите на клапаните могат да се регулират ръчно, като се следват съответните стойности на сензора. Режимът на запис позволява записването на технологичните данни с цел валидиране и е наличен по време на фазите на стартиране.

FAQs