• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sürdürülebilirlik
  2. Çevre koşulları
  3. REACH (EU)

REACH Notu

1 Haziran 2007'den itibaren, (EC) 1907/2006 sayılı REACH yönetmeliği (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)) AB'de yürürlüktedir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, REACH yönetmeliği şunları ayırt eder: Kimyasal ürünler ("kendi başına maddeler ve preparatlar içindeki maddeler") ve kimyasal olmayan ürünler ("ürünlerdeki maddeler").

Bir kimyasal olmayan ürünler üreticisi olarak ifm electronic gmbh (kontrol, iletişim ve otomasyon teknolojisi), REACH yönetmeliğine göre bir "ürün üreticisidir". Böyle bir üretici olarak, "aday liste" ile ilgili 33. madde hükümleri ifm için önemlidir. Bu liste, ilk kez 28 Ekim 2008'de yayınlanmıştır ve düzenli olarak güncellenmektedir (bkz. http://echa.europa.eu/).

Çok yüksek önem arz eden maddelerle ilgili olarak, aday listeden eşya başına kütlece %0,1'in üzerinde bir konsantrasyonda madde içeren eşyaların üreticileri ve ithalatçıları, profesyonel alıcılarına, ürünlerin güvenli kullanımına izin vermek için aşağıdakiler dahil olmak üzere en azından o maddenin adı hakkında yeterli bilgileri sağlamalıdır.

REACH beyannamesinin (EC) No. 1907/2006, 33. maddesine göre bilgiler ifm.com web sitemizde (Almanya I Deutsch I English) ilgili ürün
(→ İndirmeler → Sertifikalar --> REACH RoHS beyanı) altında bulunabilir.

  • Lütfen geçerli bir ürün kodu girin.

Müşteriye özel üretilmiş veya kataloglarda yer almayan bir ürün için dökümana ihtiyacınız varsa lütfen bizi bu numaradan arayın +90 216 645 00 00.