• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sürdürülebilirlik
  2. Ekonomi

Ekonomi - Ekonomik Güç

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler, "Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030" çerçevesinde küresel sürdürülebilirlik amaçlarını detaylandırdı ve yayınladı: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals - SDG). En önemli sürdürülebilirlik konularında 17 ana hedefin ve ek alt hedeflerin tanımlanmasıyla, üç sürdürülebilirlik boyutunu birleştiren küresel sürdürülebilirlik tartışması kapsamında dünya çapında somut hedeflere sahip bir eylem çerçevesi oluşturuldu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, hem ulusal ve uluslararası düzeyde, hem de şirketler için bireysel olarak 21. yüzyılın zorlukları için yararlı bir yönlendirme sunar.

ifm ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına aktif olarak katkıda bulunmak için 2030 Gündemi' ne de yöneliyor. Özel olarak, (ticari) faaliyetlerimiz ve taahhüdümüz aracılığıyla büyük bir etkiye sahip olabileceğimiz kilit Sürdürülebilir kalkınma amaçları belirledik.

ifm' nin sürdürülebilirlik faaliyetleri ve seçilen sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenli ve başarıyla büyüme:

ifm şirketler grubunun temel yol gösterici ilkesi olarak ekonomik istikrar çabası, en başından beri kurumsal felsefemize ve çalışma şeklimize demirlenmiştir. Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerin yanı sıra yenilikçi çözümler ve doğa ile teknolojinin uyumu, ifm için sürdürülebilir bir gelişme için kilit konulardır. Ekonomik istikrar ancak ekonomik, ekolojik ve sosyal gücün başarılı bir kombinasyonu ile sağlanabilir.

Kurumsal felsefe ve davranış kuralları ile yerleşik yönetim yapıları ve sistemleri bu nedenle sorumlu kurumsal yönetim ve kontrol sağlar - kısacası: "İyi Kurumsal Yönetim". Bu, Yönetim Kurulu ve ifm grubunun tüm yöneticileri tarafından yaşanır ve uygulanır. Ayrıca, risk odaklı iç ve dış denetimler sayesinde yapılar ve sistemler sürekli olarak optimize edilir.

Bunu bugün ve gelecekte de sağlamak için, ifm içinde üç temel Sürdürülebilir Kalkınma Amacı belirlendi:

Çünkü (iş) faaliyetlerimiz ve bağlılığımızla en büyük etkiyi bu çerçeve dahilinde elde edebiliriz. Aynı zamanda, yukarıda bahsedilen amaçları sürdürülebilir işimiz için başarı faktörleri olarak görüyoruz.

Yüksek oranda nitelikli eğitim

ifm, gençleri onlara güvenli, ilginç ve gayret gerektiren bir iş sunma hedefiyle eğitir. - ifm kurumsal ilkesi.

ifm' de çalışanlarımızı, sürdürülebilir kurumsal gelişimimizde merkezi bir başarı faktörü olarak görüyoruz. Bu nedenle onlara, büyük ilgiyle kabul ettikleri çok çeşitli ve çekici eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. İkinci nesilin yönettiği bir aile şirketi olarak, iş ve aile uyumluluğu da ayrıca önem verdiğimiz bir konudur. Bu nedenle ifm, çalışan ebeveynleri, Yeni İş hareketinin yaklaşımları ve çocuklar için tatil bakımı teklifleriyle kapsamlı bir şekilde destekliyor. Örneğin ifm, gündüz bakım merkezleriyle de işbirliği yapıyor.

Gençlere erken aşamada ulaşmak ve bizimle ve teknolojilerimizle ilgilenmelerini sağlamak için, çeşitli eğitim ve çalışma yerlerinin yanı sıra bizde staj veya çalışan öğrenci olarak istihdam olanakları mevcut. Okullar ve üniversitelerle yaptığımız başarılı işbirliği, ifm' nin çabalarını ve uzun vadeli başarısını doğruluyor.

İnsana yakışır iş ...

Son yıllarda, güvenli işler ve sürdürülebilir değer yaratma gibi faktörler son derece fazla ilgi kazandı.

BM İnsan Hakları Bildirgesi' nin kabul edilmesinin yanı sıra, Davranış Kuralları hem şirket içinde, hem de iş ortaklarımızla insana yakışır iş sağlamaya katkıda bulunuyor. Bunun bir parçası olarak, ifm SMETA etik denetimi (Sedex Members Ethical Trade Audit) tarafından şu ana kadar birkaç yıl üst üste başarıyla sertifikalandırıldı.

Temel olarak, hem sosyal, hem de sürdürülebilirlikle ilgili diğer değerler, stratejik yönetim matrisimizin bir parçasıdır. Eylem için kapsayıcı bir çerçeve olarak bu, ifm şirketler grubunun tek tip ve sürdürülebilir yönelimine hizmet etmeyi amaçlar. Buna ek olarak, tüm çalışanlar ve harici taraflar olası ihlalleri isimsiz olarak bildirmek için bir ihbar sistemi kullanabilir ve bu ihbarlar daha sonra gizli bir şekilde ele alınır.

... ve ekonomik büyüme

Sorumlu risk almanın yanı sıra, yerleşik planlama süreçleri ve kapsamlı (kurumsal) güvenlik, sürdürülebilir ekonomik büyümede önemli bir rol oynar. Aylık finansal göstergelerin yanı sıra, ortaya çıkan risk ve fırsatlar da belirlenir, değerlendirilir ve ortaya çıkan önlemler alınır. Bu şekilde, sadece görev ve mevcut zorlukların başarılı bir şekilde üstesinden gelmekle kalınmaz, özellikle uzun vadeli kurumsal başarı da sağlanabilir.

ifm' nin sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümesi, çok çeşitli göstergelerle temsil edilebilir.

İklim koruma önlemleri

ifm, ekolojik açıdan bilinçli kararları talep eder ve destekler.

Ürünlerimizin kullanımı yoluyla, genel enerji verimliliğini ve kaynak kullanımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 2030 yılına kadar, faaliyet gösterdiğimiz işletmemizde ilan edilen iklim nötrlüğü ve buna bağlı iklim stratejisi ile bir şirketler grubu olarak iklim değişikliğiyle mücadele için aktif önlemler alıyoruz. Diğerlerinin yanı sıra, sürdürülebilir bir yarın için önemli bir katkı sağlamak üzere tüm ticari faaliyetler boyunca projeler uygulanıyor. Örnekler arasında, %100 yeşil elektriğe geçiş (2020), bölgesel ortak Südmail ile işbirliği (iklim-nötr mektup gönderimi) ve sürdürülebilir ambalajla ilgili optimizasyon çalışmaları sayılabilir. Ayrıca, Korona pandemisine uyarlanmış seyahat ve toplantı davranışlarının yanı sıra, iş seyahatleri ve yolculuklar alanında da uzun vadeli CO2 tasarrufları için çaba gösterme fırsatı olarak, değişen iletişim kanallarını da ele almak istiyoruz - örn. yüz yüze yerine çevrimiçi toplantılar. İlk hibrit otomobillerin satın alınması ve iç ulaşım süreçlerinin iyileştirilmesi de buna katkıda bulunuyor. Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşmak için, EMAS/ISO 14001 uyarınca sertifikalı çevre yönetim sistemimize güveniyoruz.

ifm üç ana amaç belirlemiş olsa da, bunlar, Birleşmiş Milletler' in diğer küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılıdır. Bu hedefler aşağıdakileri içeriyor:

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi:

İş güvenliği, insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi teklifleri ifm için doğaldır ve hoş bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.

Temiz su ve sağlıkla ilgili tesisler:

Üretilen ürün başına su tüketimi, 2013’ ten 2022 yılına kadar %25 azaltılmıştır (Almanya, Lake Constance bölgesi)

Enerji verimli teknoloji:

ifm ürünleri ve çözümleri daha yüksek enerji verimliliğine ve kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Sanayi, inovasyon ve altyapı:

ifm, araştırma ve geliştirmede uygun harcamalarla yenilikçi çözümler geliştirir.

Sürdürülebilir ifm ürünleri:

Kaynak tasarruflu, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerimiz yüksek kalite ve dayanıklılık sunar. ifm ürünlerinin kullanılması, tüm endüstriyel sektörlerde sürdürülebilirlik faaliyetlerini teşvik eder.

Barış, adalet ve güçlü kurumlar:

ifm, prensip gereği doğrudan askeri amaçlara hizmet eden ürünler geliştirmeyecek, üretmeyecek ve satmayacaktır.