You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Sürdürülebilirlik
  2. Sürdürülebilir ürünler

Sürdürülebilir Ürünler

ifm Sensörleri Sürdürülebilirliğe Katkıda Bulunur

Ürünlerimizde, olumsuz etkileri en aza indirmek için çevre dostu ve enerji tasarruflu tasarıma özel önem veriyoruz. Bu nedenle, tedarik zinciri boyunca hem çevresel, hem de sosyal yönler dikkate alınıyor. ifm ürünlerinin yüksek kalitesi ve dayanıklılığı, kaynakların bilinçli ve sürdürülebilir tüketimine katkıda bulunuyor. Sürdürülebilirlikle ilgili yönlerde devam eden iyileştirmelere ek olarak, çözümlerimizin satışı yoluyla, müşterilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. ifm ürünlerinin kullanımı aracılığıyla verimli süreç tasarımı bunun temsili bir örneğidir. Enerji tüketimini veya israfı azaltmak gibi kaynakların optimize edilmiş kullanımı burada odak noktasıdır.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerini Teşvik Etmeye Yönelik Örnek Ürünler:

Önemli Bir Enerji Maliyet Kaynağı Olarak Basınçlı Hava

Basınçlı hava ile çalışmak neredeyse tüm endüstriyel sektörlerin bir parçasıdır. Burada fark edilmeyen sızıntılar, basınç düşüşleri ve dalgalanmalar nadir görülen durumlar değildir.

SD serisi ifm basınçlı hava ölçer, basınçlı hava tüketiminizi izlemenize ve belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, kullanılan enerji ek (personel) maliyetler olmaksızın sürdürülebilir bir şekilde azaltılabilir. Bu sayede, uzun vadede basınçlı hava ölçerin kullanılması sadece maliyet tasarrufu ve operasyonların optimizasyonunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaynakların sürdürülebilir kullanımına da önemli katkı sağlar.

Anahtar Teknoloji Olarak Nesnelerin İnterneti (IoT)

Farklı konumlardaki farklı makine parçalarının, sistemlerin veya işlem adımlarının sürekli denetlenmesi, her şirketin günlük yaşamının bir parçasıdır.

Moneo yazılımı ve durum izleme (RTM) ayrıca ifm tarafından geliştirilen IO-Key (bulut bağlantısı) yardımı ile, kurulu sensörler istenildiği zaman okunabilir ve veriler gerçek zamanlı olarak iletilebilir. İlgili bilgilerin alınmasıyla tesisler yalnızca uzaktan izlenmekle kalmaz, aynı zamanda veriler daha fazla işlem ve analiz için kullanılır, bu sayede verimli kaynak planlama yapılır ve süreçler daha verimli tasarlanabilir. moneo’nun çerçevesi, RTM’nin ve IO-Key'in olanakları dahilinde sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunabilir. Örneğin bu teknolojilerin yardımıyla gerçekleştirilebilen tam zamanında bakım, ciddi hasarları erken bir aşamada tespit ederek optimize edilmiş bir hizmet ömrüne katkıda bulunur. Ayrıca, uzaktan denetim, gereksiz yolculukları azaltır. Çevreye olumlu katkının yanı sıra (CO2 tasarrufu), uzun vadede personel gücü ve (toplam) maliyetler azaltılabilir.