You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Sürdürülebilirlik
  2. Çevre koşulları
  3. Eski ekipman/cihaz pillerinin tasfiyesi (AB)

Tarafımızdan üretilen elektrikli ve elektronik ekipman/taşınabilir pil atıklarının tasfiyesi (AB)

Tarafımızdan üretilen elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının tasfiyesi

Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün tasfiye sırasında genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik ürünler, doğru şekilde tasfiye edilmediklerinde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek tehlikeli maddeler içerebilir. Bu ürünün uygun şekilde tasfiye edilmesi, uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ve değerli doğal kaynakların korunmasına ve ilgili mevzuata göre geri dönüşüme yardımcı olacaktır.

AB üyesi ülkelerdeki müşterilerimiz isterlerse atık toplama hizmetimizden yararlanabilir. Bu adrese kısa bir bilgi mesajı yollamanız yeterli olacaktır: ifm@envenance.com. Geri dönüşüm ortağımız olan envenance gmbh, atıkları yerinizden teslim almak için size bir tarih verecektir. Geri dönüşüm işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirilir ve sizin için ücretsizdir.

Münferit durumlarda ortaya çıkan yönetim veya lojistik masraflarını talep etme hakkımız saklıdır.

Taşınabilir pillerin tasfiyesi

Ürünlerimiz taşınabilir piller içerebilir.Teknik nedenlerle, bu piller genellikle ürünlerimizin içine yerleştirilmiştir ve kullanıcı tarafından çıkarılamaz. Ayırma işlemini bağımsız eğitimli personel gerçekleştirebilir.

Avrupa çapında WEEE ve piller için toplama programlarına katılmaktayız.