• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Sürdürülebilirlik
  2. Çevre koşulları

Ekoloji - Çevreye Karşı Sorumluluk

Felsefe

ifm'nin felsefesi, doğal kaynakları mümkün olduğunca dikkatli yönetme yaklaşımımızı açıkça tanımlar. Hem şirket içinde, hem de iş ortaklarımızla birlikte çevreye duyarlı kararları ve davranışları talep ediyor ve teşvik ediyoruz.

Çevre Politikası

ifm electronic gmbh şirketinin çevre politikası, kurumsal felsefemize dayanır. Çevre yönetim sistemimizin dayandığı vizyon ve çevreyle ilgili hedef ve ilkelerin çerçevesidir. Eylemlerimiz sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda eylemlerimizin etki ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmek için ekolojik farkındalıkla da belirlenir.

Çevre Yönetimi ve Yayınlar

Ekolojik sorumluluğumuzu kurum içinde yerine getirmek ve çevre korumayı sürekli olarak optimize etmek için, çevre yönetim sistemimiz 20 yılı aşan bir süre önce kuruldu ve 2020'de DIN EN ISO 14001 ve EMAS (EU Eco-Audit) sertifikası aldı. Her yıl, EMAS standardına uygun olarak Almanca bir çevre beyanı yayınlıyoruz. Burada, çevre yönetim sistemimiz ile çevresel performansımız, hedeflerimiz ve önlemlerimiz hakkında bilgi veriyoruz.

ifm'deki çevresel konulara genel bir bilgi, sürdürülebilirlik bilgi broşürünün yanı sıra "Sürdürülebilir düşünmek ve davranmak. ifm kalite, çevre ve iş güvenliği yönetimi” baskımızda da verilmektedir. Bu yayın kurumsal çevre politikamızı, alınan çevre koruma önlemlerini ve kritik maddeler hakkındaki bilgileri de içerir.

Çevresel Önlemler

ifm'nin "İş Güvenliği ve Çevre Koruma" departmanının kurulması, 1991 yılına dayanmaktadır. Dolayısıyla, çok fazla deneyime sahip uzun bir geçmişe ve buna bağlı olarak alınan çevre koruma önlemlerinin eşit derecede uzun bir listesine bakabiliriz. Bunlar, örneğin enerji verimliliği önlemlerinin sürekli genişlemesi, çevreye zararlı maddelerin ikamesi, kapsamlı tedbir önlemleri ve 1993'ten beri operasyonel bir ekolojik dengenin yıllık olarak hazırlanmasını içerir. Mevcut çevresel hedefler ve önlemler, EMAS çevre programında belirtilir ve yıllık olarak güncellenir. Ayrıca ifm, 2030 yılına kadar faaliyetlerinde iklim nötrlüğü taahhüdünde bulundu. Bu amaçla şirketler grubu, "önleme, azaltma ve telafi etme" adlı üç aşamalı sırayı takip ediyor ve doğrudan ve enerjiyle ilgili emisyonlara ek olarak, değer zincirinden seçilen emisyonları da dikkate alıyor.

Ürünler

Ürünlerimizin dayanıklılığı bizim için en yüksek önceliktir ve kaynak tüketimini azaltmada ve israfı önlemede temel bir unsurdur. Henüz ürün geliştirme aşamasında, fikirden üretime ve ürüne kadar kaynakların ekonomik ve sürdürülebilir kullanıma özel önem veriyoruz. Bu sırada, çevreyle ilgili hususları dikkate alıyor ve uygulanabilirlikleri için ilgili düzenleme ve standartları kontrol ediyoruz.

Yeri gelmişken: Ürünlerimizin çoğu, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesine veya azaltılmasına da doğrudan katkıda bulunur.