ifm Projectservice

 

Fastighetsautomation

Brandspjäll - ifm flexpro

Minskning av skador orsakade av brand, genom att avsevärt reducera kabeldragningen på brandspjällen. Spjällen levereras med interfaceanslutningar från fabriken. På plats behöver de bara anslutas till den installerade AS-i-flatkabeln med hjälp av enkel piercingteknik. 
Upp till 90% färre kablar jämfört med konventionell kabeldragning.

Kommunala teatern Rüsselheim

Brandspjäll med ställdon med fjäderretur samt rökdetektering. 

Akutsjukhus - Murnau 

Det medicinska och tekniska utnyttjandet av ett sjukhus är en oerhört svår uppgift för fastighetsautomation. Snabb och säker driftsättning samt låg ingångsnivå för en flexibel vidareutveckling av systemet är de viktigaste kraven.

↑ till toppen

 

Simbassängteknik

Spa Palm Beach

Det intelligenta installationssystemet AS-interface styr och övervakar filtreringsteknologin för simbassänger. Såväl binära som analoga signaler behandlas och även triggar, och återkoppling av pneumatiska ventilställdon sker via AS-i. 

Kommunal swimmingpool Plauen

Idag är kostnadsreducering och energieffektivitet i form av hållbart genomförande en viktig aspekt för fastighetsautomation. Moderna och innovativa givare som t.ex. éfector metris för mätning av tryckluftsförbrukning, ser till att kostnaderna kan övervakas och kontrolleras ner till processnivå. Användningen av kostnadseffektiva vibrationsdiagnossystem som efector octavis ger många andra möjliga tillämpningar förutom tillståndsorienterat underhåll. För att minska kostnaderna för industriell utrustning är det intelligenta installationssystemet AS-interface är ett bra val. 

↑ till toppen

 

Vatten- och avloppsrening

Avloppsreningsverk Reichenhall

Idag kan man inte längre föreställa sig många processer i avloppsreningsverk utan automatisering. Ju mer graden av automatisering ökar, desto mer angeläget blir det att använda ett intelligent installationsystem på den lägsta fältnivå. AS-interface är den idealiska lösningen. 

Biologisk upparbetning av avloppsvatten flexpro

Biosubstrat-metoden är ett nytt förfarande för upparbetning av industriellt avloppsvatten.
Styrkonceptet för denna anläggning är baserat på installationssystemet AS-interface, som är anslutet till fastighetsautomationssystemet via Profibus-DP. 

Avloppsreningsverk Weinheim

Avlopps-och slambehandling är uppgifter i ett modernt reningsverk. De olika processerna i en sådan anläggning inte längre möjliga utan innovativa givare. Här sätter tekniken som tillhandahålls av ifm electronic nya standarder.

↑ till toppen

 

Kraftgenerering

Biogasanläggning Eijbergen 

I en biogasanläggning omvandlas organiska ämnen som flytande och fast gödsel till ström, värmeenergi och gödningsmedel genom kombinerad värme- och kraftgenerering.
För implementering av styr- och ledningsdragningssystem vid biogasanläggningen som beskrivs i följande projektrapport, valde PlanET Biogastechnik det väl beprövade och intelligenta installationsystemet AS-interface i anslutning till fältbussystemet Profibus DP.

↑ till toppen

 

Maskinkonstruktion

Kapselfyllningsstation 

Eftersom maskinen skulle installeras med så lite ledningar som möjligt, var endast ett intelligent installtionssystem möjligt. Styrsystemet i anläggningen baserar sig på fältbussystemet AS-interface, som kan visualiseras och manövreras med hjälp av en multi-line funktionsdisplay. 

Speciell fräsmaskin 

En 25-årig fräsmaskin var försedd med ett automatiskt matnings- och staplingsområde för material. Eftersom ledningarnas komplexitet skulle minskas avsevärt, kunde valet bara falla på ett intelligent fältbussystem -> AS-interface. 

↑ till toppen

 

Transportsystem

Bagagetransportör 

På flygplatsen i Melbourne, Australien behövde den befintliga transportlogistiken moderniseras eftersom problem uppstod ofta i den gamla lösningen. Eliminering av orsaken till problemen var mycket tidskrävande. För att säkerställa en snabb lokalisering av felet, krävdes ett enkelt standardiserat ledningsdragningssystem, som erbjöd mer diagnostik, kunde installeras snabbt och som kunde överföra säkerhetsrelaterade signaler för skydd av operatörerna. För att göra detta, användes AS-interface (AS-i) användes i kombination med AS-i Safety at Work. 

↑ till toppen